Jan Berggren

Jan Berggren

Universitetslektor
Institutionen för pedagogik och lärande Fakulteten för samhällsvetenskap
Spara kontaktuppgifter Ladda ner bild

Jag är lektor vid institutionen för pedagogik och lärande och disputerade 2013 vid Linnéuniversitetet med avhandlingen Engelskundervisning i gymnasieskolan för mobilisering av ungdomars livschanser. I avhandlingen visar jag hur olika perspektiv på engelskundervisning, hämtade från intervjuer med lärare och elever samt svensk utbildningspolicy, bidrar till att skapa villkor för kunskapens urval och undervisningens organisering på olika gymnasieprogram.

Undervisning

Min undervisning sker primärt inom lärarutbildningen vid Linnéuniversitetet, med särskilt fokus på systematiskt kvalitetsarbete, samt i rektorsutbildningen. Därutöver handleder jag och undervisar magister- och master-studenter.

Tidigare har jag skaffat mig erfarenhet av gymnasieundervisning och utvecklingsarbete i gymnasieskolan som gymnasielektor, samt dessförinnan som gymnasielärare i engelska, svenska och retorik på yrkesprogram och högskoleförberedande program i ungdomsgymnasiet. Med detta sagt har jag fördjupad kunskap om utbildning på yrkesprogram och högskoleförberedande program, liksom som ledare för utvecklingsprojekt och fortbildning i gymnasieskolan i samarbete med förstelärare och rektorer.

Forskning

Min forskning fokuserar dels unga människors utbildningsvägar, t ex ungdomar med annan språklig och kulturell bakgrund. Dels bedriver jag forskning om förstelärares och rektorers perspektiv på sitt professionella arbete.  

 

Uppdrag

Studierektor PEL, kursplanegranskare.

Publikationer

Konferens­bidrag (Referee­granskat)

Kapitel i bok, del av antologi (Referee­granskat)

Artikel i tid­skrift (Övrigt veten­skapligt)

Doktors­avhandling, mono­grafi (Övrigt veten­skapligt)

Rapport (Övrigt veten­skapligt)