Jan Brandin

Jan Brandin

Professor
Institutionen för byggd miljö och energiteknik Fakulteten för teknik
Spara kontaktuppgifter Ladda ner bild

Jan Brandin har arbetat vid Linnéuniversitetet inom projekt rörande bioenergiteknik och katalysteknik sedan 2011. Han är även senior forskningsingenjör vid Biofuel-Solution AB i Limhamn. Han blev civilingenjör 1983 vid Tekniska Högskolan i Lund och teknologie doktor 1995 vid Lunds universitet. Titeln på hans doktorsavhandling är ”Investigation of SCR Catalysts; Main and side reactions, characterization and kinetics”. Därefter har han arbetat med forskning och utveckling på företaget Catator AB, som han var med och grundade 1990, samt som forskare vid Lunds universitet. Han har även varit engagerad i ett antal stora projekt, bland annat EU-projekten Chrisgas och GreenSyngas.

Forskning

Jan Brandins forskning är inom området katalys och katalytiska processer vid energiomvandling och -användning. Speciellt kan nämnas katalytisk förbränning, framställning av syntesgas, vätgasproduktion, samt minskning av emissioner med hjälp av katalysatorer vid energiomvandling. Han har medverkat i ett 60-tal publikationer, 16 konferensbidrag och 11 patentskrifter.

Publikationer

Artikel i tid­skrift (Referee­granskat)

Konferens­bidrag (Referee­granskat)

Rapport (Referee­granskat)

Artikel i tid­skrift (Övrigt veten­skapligt)

Konferens­bidrag (Övrigt veten­skapligt)

Rapport (Övrigt veten­skapligt)

Konferens­bidrag (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))

Rapport (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))