Jan Carlsson

Jan Carlsson

Universitetsadjunkt
Institutionen för musik och bild Fakulteten för konst och humaniora
ABW:22068, Hus Radix, Kalmar
Spara kontaktuppgifter Ladda ner bild

Hej !

Jag jobbar framför allt med musikkurser inom lärarprogrammet här på Linnéuniversitetets campus i Kalmar men även med distansbaserade kurser i bruksgitarr, brukspiano o harmonilära.Jag har ett stort intresse av metodik och pedagogik inom musikundervisningen och min utbildning har därav blivit bl.a. en fil.kand. i pedagogik och fil.mag. i musikpedagogik. Piano och gitarr är mina undervisningsinstrument, fast som musikpedagog blir man ju lockad även av andra instrument så jag spelar även lite bas, trummor, dragspel o allt som känns inspirerande o kul. Innan min tid här på universitetet så var jag musikledare på kommunala musikskolan i Mörbylånga kommun. Det var ett härligt och inspirerande jobb. Att under många år få följa ungdomar i deras musikaliska utveckling har gett mig mycket inspiration som är till glädje och nytta i min roll som pedagog på universitetet.

Undervisning

Bruksgitarr/Brukspiano/Musikteori/Metodik

 

Forskning

  • En studie av ungdomars tankar och upplevelser kring en kommunal musikskola.

 Magisteruppsats i musikpedagogik. Musikhögskolan i Örebro, 2003.

  • Vilka intentioner har musikledaren?

Uppsats i Pedagogiskt ledarskap, Högskolan i Kalmar, 2000.

  • En studie om musiklärares intentioner.

C-uppsats i pedagogik. Högskolan i Kalmar, 1999.

  • Hur kan musikskolan utvecklas för att bättre motsvara ungdomars förväntningar och behov?

B-uppsats i pedagogik. Högskolan i Kalmar, 1998.

  • Gruppundervisningen i Musikskolan.

A-uppsats i pedagogik. Högskolan i Kalmar, 1996.

  • Mörbylånga musikskola i utveckling.

Specialarbete. Skolledarutbildning. Ingesunds Musikhögskola, 1994.

  • Sång i Grundskolan.

Specialarbete i kursen ”Musik för grundskolelärare”  Högskolan i Kalmar, 2001.

  • Rörelse som stöd för inlärning.

Specialarbete i kursen ”Musik”. Högskolan i Kalmar, 1997.