Profilbild

Jan Petersson

Professor emeritus
+46480446703
23096, Hus Radix, Kalmar
Spara kontaktuppgifter Ladda ner högupplöst bild

Jag är professor emeritus i socialt arbete. Mitt forskningsområde är socialpolitik och då främst i internationell belysning och med äldreomsorg som specialområde. Jag var ordförande för den Nordiska Socialhögskolekommittén under en 4-årsperiod 1999-2003 och representerade Norden i dess internationella moderorganisationen IASSW. Från och med 2003 har jag varit anställd i Kalmar efter 25 år vid Lunds universitet. I Kalmar medverkade jag till att bygga upp en socionomutbildning. Sedan 2006 är jag professor i socialt arbete. Jag har handlett fem doktorander till doktorsexamen (Lena Edén, Staffan Blomberg, Maria Wolmesjö, Ulrika Järkestig Berggren och Magdalena Damberg/Elmersjö) samt sex till licentiatexamen.

Jag är ursprungligen disputerad i nationalekonomi med avhandlingen "Erik Lindahl och Stockholmsskolans dynamiska metod" och docent i ämnet sedan 1994. Jag har publicerat mig regelmässigt under min akademiska karriär. På senare år kom jag ut med boken "Prioriteringar inom socialtjänsten. Exempel från åtta kommuner" 2006 som var en slutredovisning till FAS. 2016 publicerades en slutredovisning på ett projekt finansierat av Familen Kamprads Stftelse som beforskade LOV:s hantering i Västervik, Hultsfred och Kalmar. Rapporten publicerades i Socialhögskolans i Lund Research Reports 2017. Under 2016/17 har jag varit vetenskaplig rådgivare till Rädda Barnens arbete med Vägen in. Tillsammans med Sara Hutlqvist genomförde vi en metodstudie över delen Hela Vägen utifrån KASAM avseende migranter i Malmö. Den kan ses som aktionsforskning då vi gav forskarstöd i attt konstruera arbetet.

Publikationer

Artikel i tid­skrift (Referee­granskat)

Kapitel i bok, del av antologi (Referee­granskat)

Artikel i tid­skrift (Övrigt veten­skapligt)

Konferens­bidrag (Övrigt veten­skapligt)

Bok (Övrigt veten­skapligt)

Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt veten­skapligt)

Doktors­avhandling, mono­grafi (Övrigt veten­skapligt)

Rapport (Övrigt veten­skapligt)

Samlings­verk (redaktör­skap) (Övrigt veten­skapligt)

Artikel, forskning­översikt (Övrigt veten­skapligt)