Janka Kovacikova

Janka Kovacikova

Univlektor befordrad
Institutionen för maskinteknik Fakulteten för teknik
Spara kontaktuppgifter Ladda ner bild

I min forskning specialiserar jag på beräkningsmodeller inom tillämpad mekanik, med fokus på storskaliga byggnadssimuleringar och inkluderar senare brottmekanik i mina studier. Jag har genomfört experiment och simuleringar på stål-, polymer- och trädstrukturer och jämfört resultaten samt utvecklat inster för användning av beräkningsmodeller i design. Jag studerar också mikromekaniska simuleringar för biobaserade material med målet att främja hållbarhet och cirkulär ekonomi.

Jag är involverad i undervisning på olika nivåer, inklusive Teknisk Basåret, grundkurser inom 3D-CAD och datorstödd teknik samt introduktionskursen till maskinteknik. Jag är ansvarig för undervisningen i Teknisk Basåret och datorstödd teknik. Jag har även handledd flera kandidatexamensarbeten (2MT330) inom Maskinteknikprogrammet och samarbetar som biträdande handledare med en doktorand.

Jag erbjuder också möjligheter för postdoktorer, doktorander, andra forskare och praktikanter att arbeta med projekt fokuserade på multiskaliga beräkningsmodeller av strukturer tillverkade av biokompositer. Om du är intresserad, tveka inte att skicka mig ditt CV så kan vi tillsammans bidra till området för beräkningsmodellering inom mekanik.

Publikationer

Artikel i tid­skrift (Referee­granskat)

Konferens­bidrag (Referee­granskat)

Konferens­bidrag (Övrigt veten­skapligt)