Jarone Pinhassi

Jarone Pinhassi

Professor
Institutionen för biologi och miljö Fakulteten för hälso- och livsvetenskap
44031, Hus Vita, Kalmar
Spara kontaktuppgifter Ladda ner bild

Jag bedriver forskning kring marina bakteriers ekologi, fysiologi, genomik och diversitet. Min forskning omfattar studier av bakteriesamhällets artsammansättning och vilken funktion olika bakterier spelar i marina pelagiska ekosystem. Detta inkluderar studier av biodiversiteten av marina bakterier och hur olika bakterier deltar i kolets och näringsämnenas kretslopp och energiflöden i havet.

Jag invaldes i Kungliga vetenskapsakademien, Klassen för Biologiska vetenskaper, år 2017.

Jarone Pinhassi berättar om varför bakterier är så viktiga för våra hav

Publikationer

Artikel i tid­skrift (Referee­granskat)

Artikel i tid­skrift (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))

Artikel, forsknings­översikt (Referee­granskat)

Kapitel i bok, del av antologi (Referee­granskat)

Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt veten­skapligt)