Jeff Winter

Jeff Winter

Universitetslektor
Institutionen för informatik Fakulteten för teknik
Spara kontaktuppgifter Ladda ner bild

Jeff Winter är lektor i informatik på Linnéuniversitet, sedan 2013. I mars 2013 försvarade han sin avhandling “The Rocky Road: Why Usability Work is so Difficult” på Blekinge Tekniska Högskola. Sedan började han arbeta på Linnéuniversitet, och han är stationerad i Växjö.

Han har engagerat sig i avdelningens internationella arbete och har nyligen tillbringat tid som gästforskare på Tongji University i Shanghai, PRC.

Personlig sida: ORCID

Undervisning

Jeff arbetar för tillfället huvudsakligen med undervisning på kandidat och masternivå, i kurser som handlar om allt från system analys och systemutveckling, till kurser inom interaktionsdesign, användarcentrerad design, participatory design och etik.

Forskning

Jeff har många års erfarenhet av samarbete inom kvalitativ forskning tillsammans med partners från den privata och den offentliga sektorn. Han har deltagit i forsknings- och utvecklingsprojekt tillsammans med den offentliga sektorn, inom området e-Government, och tillsammans med smartphone-producenter och ABB Corporate Research inom områdena användbarhet och användarupplevelse (User Experience).

Hans forskning, inom fältet programvaruteknik, handlade om användbarhet, särskilt användbarhetstestning, och användarupplevelse. Denna forskning påbörjades inom ett KK-stiftelsefinansierat projekt – BESQ (Blekinge Engineering Software Quality). Innan dess arbetade han inom ett EU-finansierat projekt: KomInDu – ett tvärvetenskapligt forsknings- och utvecklingsprojekt som syftade till att öka lokaldemokrati genom att utveckla IT-stöd för konsultationsprocesserna kring ett kommunalt översiktsplan. På senare tid har han även samarbetat med ett mindre företag inom produktframtagning och manufaktur.

Hans senaste forskningssamarbete (2017-2018) har varit tillsammans med Pirjo Elovaara på Blekinge Tekniska Högskola. Tillsammans, i olika projekt inom ThinkTankTransbaltic, har de arbetat med deltagande, genom att kombinera billig teknik (Arduino) tillsammans med vardagliga objekt, från konstruktion till användning. Genom detta, har de utforskat samlandet och delandet av berättelser, ofta med en koppling till platsens mening och betydelse.

Förutom detta letar Jeff alltid efter företag som är intresserade av att samarbete i forskning kring metoder för användardeltagande i design och utveckling av interaktiva teknologier, och sätt att använda detta deltagande på olika nivåer inom organisationer för att förbättra metoder för produkt- och processutveckling.

Publikationer

Artikel i tid­skrift (Referee­granskat)

Konferens­bidrag (Referee­granskat)

Doktors­avhandling, samman­läggning (Övrigt veten­skapligt)