Jelena Lundström

Jelena Lundström

Utbildningsadministratör
Fakultetskansliet för teknik Fakulteten för teknik
Spara kontaktuppgifter Ladda ner bild
Utbildningsadministratör för programmen och uppdragsutbildningar på Sjöfartshögskolan. 

Tidigare administrerade och redovisade olika forskningsprojekt och studentkurser, främst industriell ekologi med att utgöra en brygga mellan studenter och lärare, stärka upp innehåll och struktur i MyMoodle, knyta kontakter med industrin, delta i introduktion mm.  
Jag har en civilingenjörsexamen i maskinteknik med fokus på produktionsprocesser men också kurser i miljövetenskap, kvalitéutveckling, yrkes kunnande och teknologi, med mera. 

Uppdrag

 

 

 

Publikationer

Rapport (Övrigt veten­skapligt)

Proceedings (redaktörskap) (Övrigt veten­skapligt)

Konferens­bidrag (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))