Jelena Lundström

Jelena Lundström

Projektassistent
Institutionen för biologi och miljö Fakulteten för hälso- och livsvetenskap
43014, Hus Vita, Kalmar
Spara kontaktuppgifter Ladda ner bild
Som projektassistent för forskargruppen  ESEG " Environmental Science and Engineering Group" samordnar och aktivt deltar i samverkansprocesser. Arbetar i olika EU projekt,  upprättar en  projektplan för hur projektet ska genomföras. I arbetsuppgifter kan t.ex ingå att ta fram statistiska underlag, planera, genomföra och utvärdera olika typer av projektaktiviteter.  Mitt stora uppdrag under 2014-2020 bestod i att arbeta administrativt och arrangörsmässigt med internationella konferens Linnaeus Eco-Tech, omfattande 200 deltagare från mer än 21 länder.
Förändringar och förnyelse av konferensen Eco-Tech

Jag har en civilingenjörsexamen i maskinteknik men också kurser i miljövetenskap, kvalitéutveckling, yrkes kunnande och teknologi, med mera. Har till och med arbetat med viss editering av vetenskapliga artiklar och konferensproceedings.

Uppdrag

 

 

 

Publikationer

Proceedings (redaktörskap) (Övrigt veten­skapligt)

Konferens­bidrag (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))