Jag jobbar som sektionschef för redovisningssektionen som är en del av centrala ekonomiavdelningen. Sektionens ansvarsområden är bl.a. bokslut, budget, projektredovisning och statsredovisning. Jag är ekonom för HR-avdelningen och Studerandeavdelningen

Har du frågor inom dessa områden kan du maila redovisning@lnu.se eller projektredovisning@lnu.se