Jag är doktorand i Corporate Governance och mitt avhandlingsämne är corporate governance i familjeföretag. Avhandlingen genomförs inom projektet ”Familjens styrning av familjeföretaget”, finansierat av Jan Wallanders och Tom Hedelius stiftelse, och sker inom forskargruppen för Corporate Governance.

Publikationer

Artikel i tid­skrift (Referee­granskat)

Konferens­bidrag (Referee­granskat)

Artikel i tid­skrift (Övrigt veten­skapligt)