Jenny Andersson

Jenny Andersson

Ekonom
Fakultetskansliet för konst och humaniora Fakulteten för konst och humaniora
Spara kontaktuppgifter Ladda ner bild

Jag är ekonom för Institutionen för film och litteratur, Institutionen för språk och Institutionen för svenska språket. 

Arbetar med budget, prognoser, bokslutsarbete samt projektredovisning.