Jenny Christiansson

Jenny Christiansson

IKT-pedagog
Universitetsbiblioteket
Spara kontaktuppgifter Ladda ner bild

Jag är IKT-pedagog på Sektion högskolepedagogik där jag stöttar med IKT-kompetensen i sektionens kurser och aktiviteter samt i utvecklingsarbetet kring Lnus lärmiljöer. 

Jag har tidigare erfarenheter som lärare på gymnasiet samt inom utveckling av skolan digitalisering. Jag har även arbetat med utbildning i digital transformation inom offentlig sektor.  

Forskning

Jag genomförde min forskarutbildning vid SLU i Uppsala inom ramen för forskarskolan Skogsgenetik och förädling. I min forskning undersökte jag granens försvar mot skadesvampen Rotticka. Undersökningar av granmaterial som ingår i förädlingsprogrammet för södra Sverige visade att det finns skillnader i försvar mellan individer som beror på genetik. Min forskning tyder också att granens försvar mot Rotticka är ett inducerat generellt försvar och att skillnader mellan individer består i amplituden av det inducerade försvaret snarare än uppreglering av specifika gener.   

Min forskning är publicerad under Jenny Arnerup.

Populärvetenskaplig sammanfattning av min forskning (s. 24). 

Slutrapport forskarskolan Skogsgenetik och förädling 

Publikationer

Artikel i tid­skrift (Referee­granskat)