Jag jobbar med budget, verksamhetsplanering och interna utbildningar i ekonomi samt funktionsansvar för Redovisningsgruppen.