Jag jobbar med budget, prognos, verksamhetsplanering och interna utbildningar i ekonomi. Andra uppgifter är intern anslagsfördelning, årsredovisning och strategiska medel. Jag är ekonom för rektor, universitetsstyrelsen och internrevisorn.