Jenny Ström Herold

Jenny Ström Herold

Universitetslektor
Institutionen för språk Fakulteten för konst och humaniora
Spara kontaktuppgifter Ladda ner bild

Telefonnummer: 0470-76 78 58

Undervisning

Jag undervisar huvudsakligen på magisterprogrammet i facköversättning (språkinriktning: tyska och engelska), men även grammatik och språkfärdighetskurser i både tyska och engelska.

Forskning

Min forskning rör huvudsakligen två områden: kontrastiv syntax och korpusbaserad översättningsanalys.

Min avhandling från 2009 behandlar olika anaforiska konstruktioner som kan användas för att referera till en verbfras. I avhandlingen tas tre olika germanska språk i beaktande: tyska, svenska och engelska. De språkliga medel som de ovan nämnda språken kan tillgå för att etablera referens till en predikativ enhet, kan sammanfattas under "pronomen" alternativt "proformer" (es tun/göra det/do it) samt "utelämningar"/"ellipser" såsom engelskan VP-ellips (t.ex. He did). Arbetet är förankrat i den generativa, frasstrukturella grammatiken.

Min översättningsvetenskapliga forskning berör översättning av fraseologiska och morfologiska fenomen såsom lättverbskonstruktioner (t.ex. take a look / in Auftrag geben) och komplexa attribut (t.ex. do-it-yourself (books)) från bland annat engelska till svenska och tyska. Undersökningarna är korpusbaserade och tittar närmare på vad för strategier översättare använder sig av och vad som kännetecknar översatt språk.

Uppdrag

Jag är programansvarig för magisterprogrammet i facköversättning (språkinriktning: engelska, franska, tyska).

Publikationer

Artikel i tid­skrift (Referee­granskat)

Konferens­bidrag (Referee­granskat)

Kapitel i bok, del av antologi (Referee­granskat)

Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt veten­skapligt)

Doktors­avhandling, mono­grafi (Övrigt veten­skapligt)

Artikel i tid­skrift (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))