Jenny Ström Herold

Jenny Ström Herold

Universitetslektor
Institutionen för språk Fakulteten för konst och humaniora
Spara kontaktuppgifter Ladda ner bild

Undervisning

Jag undervisar huvudsakligen på magisterprogrammet i facköversättning (språkinriktning: tyska och engelska), men även kurser i terminologi och grammatik i både engelska, svenska och tyska.

Forskning

Min forskning rör huvudsakligen två områden: språkkontrastiv syntax och korpusbaserad översättningsanalys.

Min avhandling från 2009 behandlar anaforiska konstruktioner i engelska, svenska och tyska som kan användas för att referera till en verbfras. De språkliga medel som de ovan nämnda språken kan tillgå för att etablera referens till en predikativ enhet, kan sammanfattas under "pronomen" alternativt "proformer" (es tun/göra det/do it) samt "utelämningar"/"ellipser" såsom engelskan VP-ellips (t.ex. He did). Arbetet är förankrat i den generativa, frasstrukturella grammatiken.

Min språkjämförande forskning berör bland annat översättning av fraseologiska fenomen såsom lättverbskonstruktioner (t.ex. take a look / in Auftrag geben), men även komplexa attribut (t.ex. do-it-yourself (books)) och interpunktion. Språken som berörs i dessa studier är engelska, svenska och tyska. Undersökningarna är korpusbaserade och tittar närmare på vad för strategier översättare använder sig av och vad som kännetecknar översatt språk.

Sedan januari 2023 är jag projektmedlem i ett VR-finansierat treårigt projekt om "att översätta komplexitet - nominalfraser i engelsk-svensk-tysk kontrast".

Uppdrag

Jag är programansvarig för magisterprogrammet i facköversättning (språkinriktning: engelska, franska, tyska) samt kontaktperson för Centrum för fackspråk (CFS).

Publikationer

Artikel i tid­skrift (Referee­granskat)

Konferens­bidrag (Referee­granskat)

Kapitel i bok, del av antologi (Referee­granskat)

Proceedings (redaktörskap) (Referee­granskat)

Artikel i tid­skrift (Övrigt veten­skapligt)

Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt veten­skapligt)

Doktors­avhandling, mono­grafi (Övrigt veten­skapligt)

Artikel i tid­skrift (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))