Jens Agerström

Jens Agerström

Professor
Institutionen för psykologi Fakulteten för hälso- och livsvetenskap
45081, Hus Vita, Kalmar
Spara kontaktuppgifter Ladda ner bild

Jens Agerström är professor i psykologi. Hans forskningsområden är social-, arbets- och organisationspsykologi. Han tog sin doktorsexamen vid Lunds universitet 2009 och har varit anställd vid Linnéuniversitetet sedan 2012.

Forskning

Jens forskning antar ofta en flervetenskaplig ansats. Forskningen bedrivs tillsammans med forskare i nationalekonomi, vårdvetenskap och medicin.

Forskningsfokus ligger på förekomsten av diskriminering i anställningsprocessen och inom sjukvården. För att uppnå hög ekologisk validitet genomförs studier ute på den verkliga arbetsmarknaden och inom det svenska sjukvårdsystemet. Ett centralt tema i denna forskning är hur stereotyper och fördomar, både medvetna och omedvetna, kan bidra till diskriminering (utifrån exempelvis etnicitet, kön och socioekonomisk bakgrund).

I ett relaterat projekt utvärderas effektiviteten av olika typer av interventioner vars syfte är att öka mångfalden i företag och organisationer.

Ett annat forskningsområde är smärta och kognition. Dels undersöks hur människors tankeprocesser påverkas av smärta (akut och kronisk), dels hur tänkande påverkar smärtupplevelsen och tillhörande emotionella tillstånd (t ex ångest).

Jens undersöker också betydelsen av sociala normer i olika sammanhang såsom donationer till välgörande ändamål, viljan att vaccinera sig samt föräldraledighet.

Ytterligare ett forskningsintresse är hur moraliskt beslutsfattande påverkas av det psykologiska avståndet till händelsen; t ex om människor fattar annorlunda beslut när besluten gäller händelser som ligger längre fram i tiden.

Uppdrag

Studierektor för forskarutbildningen i psykologi.

Publikationer

Artikel i tid­skrift (Referee­granskat)

Doktors­avhandling, mono­grafi (Övrigt veten­skapligt)

Kapitel i bok, del av antologi (Referee­granskat)

Rapport (Övrigt veten­skapligt)

Samlings­verk (redaktör­skap) (Övrigt veten­skapligt)