Jens Agerström

Jens Agerström

Professor
Institutionen för psykologi Fakulteten för hälso- och livsvetenskap
45081, Hus Vita, Kalmar
Spara kontaktuppgifter Ladda ner bild

Jens Agerström är professor i psykologi. Hans forskningsområden är social-, arbets- och organisationspsykologi samt betendeekonomi. Jens avlade doktorsexamen i psykologi 2009 vid Lunds universitet där han också antogs som docent 2012.  Han var anställd som universitetslektor vid Linnéuniversitetet 2012-2018. Sedan 2018 är Jens anställd som professor vid samma lärosäte.

Forskning

Jens forskning antar ofta en flervetenskaplig ansats. Forskningen bedrivs tillsammans med forskare i nationalekonomi, vårdvetenskap och medicin.

Forskningsfokus ligger på förekomsten av diskriminering i anställningsprocessen och inom sjukvården. För att uppnå hög ekologisk validitet genomförs studier ute på den verkliga arbetsmarknaden och inom det svenska sjukvårdsystemet. Ett centralt tema i denna forskning är hur stereotyper och fördomar, både medvetna och omedvetna, kan bidra till diskriminering (utifrån exempelvis etnicitet, kön och socioekonomisk bakgrund).

Jens forskning berör också mångfaldsfrågor i vidare bemärkelse. I ett projekt utvärderas exempelvis effektiviteten av olika typer av interventioner vars syfte är att öka mångfalden i företag och organisationer.

Ett annat forskningsområde är smärta och kognition. Dels undersöks hur människors tankeprocesser påverkas av smärta (akut och kronisk), dels hur tänkande påverkar smärtupplevelsen och tillhörande emotionella tillstånd (t ex ångest).

Jens undersöker också betydelsen av sociala normer i olika sammanhang såsom donationer till välgörande ändamål, viljan att vaccinera sig samt föräldraledighet.

Ytterligare ett forskningsintresse är hur moraliskt beslutsfattande påverkas av det psykologiska avståndet till händelsen; t ex om människor fattar annorlunda beslut när besluten gäller händelser som ligger längre fram i tiden.

Uppdrag

Studierektor för forskarutbildningen i psykologi.

Publikationer

Artikel i tid­skrift (Referee­granskat)

Doktors­avhandling, mono­grafi (Övrigt veten­skapligt)

Kapitel i bok, del av antologi (Referee­granskat)

Rapport (Övrigt veten­skapligt)

Samlings­verk (redaktör­skap) (Övrigt veten­skapligt)