Jens Agerström

Jens Agerström

Professor
Institutionen för psykologi Fakulteten för hälso- och livsvetenskap
45081, Hus Vita, Kalmar
Spara kontaktuppgifter Ladda ner bild

Jens Agerström är professor i psykologi. Hans forskningsområden är social-, arbets- och organisationspsykologi. Jens sitter med i ledningsgruppen för ett av universitetets utsedda multidisciplinära spetsforskningsgrupper, Linnaeus University Centre for Discrimination and Integration Studies. Han disputerade vid Lunds Universitet 2009 och är anställd vid Linnéuniversitetet sedan 2012.

Forskning

Jens forskning undersöker förekomsten av diskriminering i anställningsprocessen samt inom sjukvården. För att uppnå hög ekologisk validitet genomförs studier ute på den verkliga arbetsmarknaden och inom det svenska sjukvårdsystemet. Fokus ligger på hur stereotyper och fördomar, både i medvetna och omedvetna former, kan orsaka diskriminering utifrån exempelvis etnicitet, kön och socioekonomisk status.

I ett nyligen startat projekt undersöks effektiviteten av olika interventionsprogram för att öka mångfalden i företag och organisationer i samband med rekrytering.

I ett annat forskningsprogram undersöker Jens hur moraliskt beslutsfattande påverkas av det psykologiska avståndet till en den aktuella händelsen. Ett exempel på forskning är om människor tänker annorlunda och fattar olika beslut när beslutet gäller händelser som ligger längre fram i tiden. I ett relaterat projekt undersöker han hur olika sociala normer påverkar hjälpbeteende (t.ex. donationer till välgörande ändamål).

Publikationer

Artikel i tid­skrift (Referee­granskat)

Kapitel i bok, del av antologi (Referee­granskat)

Doktors­avhandling, mono­grafi (Övrigt veten­skapligt)

Rapport (Övrigt veten­skapligt)

Samlings­verk (redaktör­skap) (Övrigt veten­skapligt)