Jens Gardesten

Jens Gardesten

Universitetslektor
Institutionen för didaktik och lärares praktik Fakulteten för samhällsvetenskap
Spara kontaktuppgifter Ladda ner bild

Undervisning

Jag undervisar främst i grundlärarprogrammets VFU-kurser, i kursen "Utveckling, lärande och kunskap" samt i den allra första kursen som de nya studenterna möter i utbildningen.

Forskning

Jag ingår i forskningsmiljön "PEPP", forskning om pedagogiska professioner och praktiker. Mina forskningsintressen är bland annat riktade mot teori/praktik-distinktionen inom lärarutbildning samt frågor som rör lärares yrkeskunnande.

Jag deltar även i forsknings- och utvecklingsprogrammet Fritidshemmets Pedagogiska Uppdrag, med finansiering från Ifous (Innovation, forskning och utveckling i skola och förskola).

Publikationer

Artikel i tid­skrift (Referee­granskat)

Konferens­bidrag (Referee­granskat)

Artikel i tid­skrift (Övrigt veten­skapligt)

Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt veten­skapligt)

Doktors­avhandling, mono­grafi (Övrigt veten­skapligt)

Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))