Jens Gardesten

Jens Gardesten

Universitetslektor
Institutionen för didaktik och lärares praktik Fakulteten för samhällsvetenskap
+46480446302
24091, Hus Radix, Kalmar
Spara kontaktuppgifter Ladda ner bild

Publikationer

Konferens­bidrag (Referee­granskat)

Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt veten­skapligt)

Doktors­avhandling, mono­grafi (Övrigt veten­skapligt)