Jesper Andersson

Jesper Andersson

Professor, dekan
Institutionen för datavetenskap och medieteknik Fakulteten för teknik
Spara kontaktuppgifter Ladda ner bild

Jesper Andersson är professor i datavetenskap vid Linnéuniversitetet. Han har en doktorsexamen i datavetenskap från Institutionen för datavetenskap och informationsvetenskap vid Linköpings universitet (2007). 

Inom utbildningen ansvarar han för kurser på grund och avancerad nivå inom mjukvaruutveckling, framför allt kurser inom utvecklingsprocesser och mjukvarudesign.

Hans forskning fokuserar främst på tekniker och metoder för mjukvaruutveckling med ett fokus på stöd för utveckling av smartare system. Han har publicerat och presenterat flera arbeten i internationella tidskrifter och konferenser inom områden som självanpassande mjukvarusystem, mjukvaruåteranvändning och mjukvaruekosystem. Han har också varit medlem i ett stort antal organisations- och programkommittéer för internationella konferenser, symposier och workshops.

Publikationer

Artikel i tid­skrift (Referee­granskat)

Konferens­bidrag (Referee­granskat)

Kapitel i bok, del av antologi (Referee­granskat)

Artikel i tid­skrift (Övrigt veten­skapligt)

Konferens­bidrag (Övrigt veten­skapligt)

Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt veten­skapligt)

Doktors­avhandling, mono­grafi (Övrigt veten­skapligt)

Proceedings (redaktörskap) (Övrigt veten­skapligt)