Profilbild

Jesper Andreasson

Docent
Institutionen för idrottsvetenskap Fakulteten för samhällsvetenskap
+46480446091
+46725941790
23076, Hus Radix, Kalmar
Spara kontaktuppgifter Ladda ner högupplöst bild

Hej! Jag är idrottsvetare med sociologisk bakgrund. Min forskning rör sig främst inom området gym-/fitnesskultur, kropp, identitet och genus. I min avhandling, som baseras på etnografiskt fältarbete, analyseras hur lagidrotten kan förstås som en arena för genuskonstruktion. För närvarande arbetar jag främst med två forskningsprojekt. I det första analyseras framväxten och globaliseringen av dagens moderna fitnesskultur. Här studeras bland annat personliga tränare, fitnessbloggare, dopinganvändare med mera. Det andra projektet handlar om faderskap, maskulinitet och hälsa. Jag har publicerat artiklar i tidskrifter som Journal of Ethnography and Education, Journal of Men’s studies, Journal of Sport, Education and Society, och SAGE Open. 

Publikationer

Artikel i tid­skrift (Referee­granskat)

Konferens­bidrag (Referee­granskat)

Bok (Referee­granskat)

Kapitel i bok, del av antologi (Referee­granskat)

Artikel i tid­skrift (Övrigt veten­skapligt)

Bok (Övrigt veten­skapligt)

Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt veten­skapligt)

Doktors­avhandling, mono­grafi (Övrigt veten­skapligt)

Rapport (Övrigt veten­skapligt)

Artikel, recension (Övrigt veten­skapligt)