Jesper Andreasson

Jesper Andreasson

Docent
Institutionen för idrottsvetenskap Fakulteten för samhällsvetenskap
23076, Hus Radix, Kalmar
Spara kontaktuppgifter Ladda ner bild

 

 

Undervisning

Jag är programansvarig för institutionens idrottsvetenskapliga masterprogram och min pedagogiska verksamhet består i huvudsak av undervisning på avancerad- och forskarnivå. Jag undervisar bland annat i kurser i etnografi, vetenskapsteori, med handledning av masterstudenter och doktorander.

Forskning

Min forskning rör sig främst inom området gym-/fitnesskultur, doping, kropp, identitet och genus. Jag har också studerat faderskap och familjeliv bland extremidrottare med flera. För närvarande arbetar jag främst med två forskningsprojekt. I det första, FORTE-finansierade-projektet, analyseras unga människors vägar till fitness doping. Här studeras dels dopinganvändare med etnografiska metoder, dels olika internetforum där användare diskuterar doping. Det andra projektet är finansierat av vetenskapsrådet och handlar om nyanlända i Sverige och hur känslan av hopp kan upprätthållas, grusas, väckas i den svenska asylmottagningskontexten. Även detta projekt bygger på etnografiska metoder och det genomförs i samarbete med kollegor på socialt arbete. 

Publikationer

Artikel i tid­skrift (Referee­granskat)

Konferens­bidrag (Referee­granskat)

Bok (Referee­granskat)

Kapitel i bok, del av antologi (Referee­granskat)

Rapport (Referee­granskat)

Artikel i tid­skrift (Övrigt veten­skapligt)

Bok (Övrigt veten­skapligt)

Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt veten­skapligt)

Doktors­avhandling, mono­grafi (Övrigt veten­skapligt)

Rapport (Övrigt veten­skapligt)

Artikel, recension (Övrigt veten­skapligt)