Jesper Andreasson

Jesper Andreasson

Professor
Institutionen för idrottsvetenskap Fakulteten för samhällsvetenskap
23076, Hus Radix, Kalmar
Spara kontaktuppgifter Ladda ner bild

 

 

Undervisning

Min pedagogiska verksamhet består i huvudsak av undervisning på avancerad- och forskarnivå. Jag undervisar bland annat i kurser i etnografi, vetenskapsteori och med handledning av doktorander. Jag är också studierektor för forskarutbildningen i idrottsvetenskap.

Forskning

Min forskning rör sig främst inom området doping, kropp, identitet och genus. Jag har också studerat faderskap och familjeliv. För närvarande arbetar jag främst med två forskningsprojekt. I det första analyseras människors vägar till och från fitnessdoping. Här studeras dels dopinganvändare med etnografiska metoder, dels olika internetforum där användare diskuterar doping. Det andra projektet stöds av familjen Kamprads stiftelse och handlar om hur det är att leva med eller behandlas för prostatacancer utifrån ett genusperspektiv

Publikationer

Bok (Referee­granskat)

Bok (Övrigt veten­skapligt)

Artikel i tid­skrift (Referee­granskat)

Artikel i tid­skrift (Övrigt veten­skapligt)

Kapitel i bok, del av antologi (Referee­granskat)

Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt veten­skapligt)

Samlings­verk (redaktör­skap) (Referee­granskat)

Doktors­avhandling, mono­grafi (Övrigt veten­skapligt)

Artikel, recension (Övrigt veten­skapligt)

Konferens­bidrag (Referee­granskat)

Konferens­bidrag (Övrigt veten­skapligt)

Rapport (Referee­granskat)

Rapport (Övrigt veten­skapligt)