Jesper Augustsson

Jesper Augustsson

Docent
Institutionen för idrottsvetenskap Fakulteten för samhällsvetenskap
Spara kontaktuppgifter Ladda ner bild

Jag är docent i idrottsvetenskap och specialistsjukgymnast med inriktning idrottsmedicin. Jag arbetar sedan februari 2016 vid Institutionen för Idrottsvetenskap vid Linnéuniversitetet i Kalmar. Jag har tidigare arbetat vid Institutionen för kost- och idrottsvetenskap på Göteborgs universitet.

Undervisning

Jag undervisar i ämnen som träningslära, styrketräning och idrottsmedicin.

Forskning

Ett av mina forskningsområden är styrketräning, för det första som ett sätt att förbättra prestationsförmåga, för det andra ur ett hälsofrämjande perspektiv och för det tredje hur styrketräning används vid rehabilitering av olika skador och sjukdomar.

Ett annat forskningsområde jag ägnar mig åt är idrottsmedicin, där jag är speciellt intresserad av rehabilitering efter rekonstruktion av det främre korsbandet i knäleden.

Uppdrag

Jag ingår sedan år 2023 i the Editorial Board för tidskriften Sports, där jag är verksam som Academic Editor.

Publikationer

Artikel i tid­skrift (Referee­granskat)

Konferens­bidrag (Referee­granskat)

Artikel i tid­skrift (Övrigt veten­skapligt)

Bok (Övrigt veten­skapligt)

Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt veten­skapligt)

  • Augustsson, J., Ryman Augustsson, S. (2018). Styrketester. Idrottsskada : Från prevention till säker återgång till idrott. Lund, Studentlitteratur AB. 159-169.

Artikel i tid­skrift (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))