Blev färdigutbildad sjuksköterska sommaren 2013 och har sedan hösten samma år arbetat på Rättspsykiatriska Regionkliniken i Växjö. År 2017 tog jag magisterexamen i vårdvetenskap och våren 2019 påbörjades doktorandstudier inom samma område, med inriktning mot kvinnor som vårdas inom rättspsykiatrisk heldygnsvård.

Jag finner mitt arbete inom psykiatrin som väldigt intressant och är extra intresserad av vad i vården som påverkar de som vårdas inom denna kontext och hur de upplever den rättspsykiatriska vårdens innehåll och dess något komplexa miljö.

Forskning

Mina doktorandstudier fokuserar på kvinnor som vårdas inom rättspsykiatrisk heldygnsvård och hur deras livssituation erfars och upplevs i samband med vården. Studierna är en del i ett större forskningsprogram som önskar finna evidensbaserad praktik för den rättspsykiatriska vården.

Syftet med studierna i FOR-WOMEN är att bättre förstå de kvinnliga patienternas livssituation då de vårdas inneliggande på en rättspsykiatrisk vårdavdelning. Deras livssituation synliggörs utifrån deras egna erfarenheter men även utifrån vårdarnas perspektiv.

Publikationer

Artikel i tid­skrift (Referee­granskat)