Jimmy Fungmark

Jimmy Fungmark

Doktorand
Institutionen för socialt arbete Fakulteten för samhällsvetenskap
Spara kontaktuppgifter Ladda ner bild

Jag är socionom och doktorand vid institutionen för socialt arbete med koppling till forskningsprogrammet Connected Children och forskargruppen RISCY. Jag har tidigare arbetat inom socialtjänsten med barn, unga och familjer. 

Publikationer

Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt veten­skapligt)