Jimmy Johansson

Jimmy Johansson

Professor
Institutionen för skog och träteknik Fakulteten för teknik
Spara kontaktuppgifter Ladda ner bild

Professor i virkeslära med inriktning träteknik. 

Undervisning

Jag undervisar inom produktion med fokus på trä som material för virke, byggnader, möbler, snickerier och energi. Jag undervisar också om träteknik och maskiner som används för att göra träprodukter och metoder för produktutveckling och produktionsutveckling. Jag jobbar också med Innovationer där trä skapar förutsättningarna för en framtida bioekonomi.

Forskning

Min forskning handlar om hur träd kan utnyttjas på ett bättre sätt för förädling inom träindustrin avseende användandet av materialet och förbättring av produktionsprocessen. Genom effektiv produktutveckling och produktionsutveckling är målet att skapa attraktiva, hållbara produkter för byggande och boende med fokus på möbler, inredningar och golv av barr och lövträ.

Uppdrag

jag projektledare för forsknings- och utvecklingsprojekt. 

Jimmy Johansson forskar om produktionssystem inom träindustrin.

Mina pågående forskningsprojekt

Publikationer

Artikel i tid­skrift (Referee­granskat)

Konferens­bidrag (Referee­granskat)

Kapitel i bok, del av antologi (Referee­granskat)

Artikel i tid­skrift (Övrigt veten­skapligt)

Konferens­bidrag (Övrigt veten­skapligt)

Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt veten­skapligt)

Rapport (Övrigt veten­skapligt)

Doktors­avhandling, samman­läggning (Övrigt veten­skapligt)

Licentiat­avhandling, samman­läggning (Övrigt veten­skapligt)

Artikel i tid­skrift (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))