Jimmy Johansson

Jimmy Johansson

Professor, prefekt
Institutionen för skog och träteknik Fakulteten för teknik
Spara kontaktuppgifter Ladda ner bild

Jag är prefekt för institutionen Skog och träteknik och leder vår verksamhet inom skog och trä.

Undervisning

Jag undervisar i flera kurser inom områden som trä som material för virke, byggnader, möbler, snickerier och energi. Jag undervisar också om träteknik och maskiner som används för att göra träprodukter och verktyg som CAD och metoder och filosofier för produktutveckling och produktionsutveckling. Jag jobbar också med Innovationer för en hållbar framtid där trä skapar förutsättningarna för en bioekonomi med människan i fokus.

Forskning

Min forskning handlar om hur träd kan utnyttjas på ett bättre sätt för förädling inom träindustrin avseende användandet av materialet och förbättring av produktionsprocessen. Genom effektiv produktutveckling och produktionsutveckling är målet att skapa attraktiva, hållbara produkter för byggande och boende med fokus på möbler, inredningar och golv både utomhus och inomhus. Speciellt har fokus varit lövträ i innovativa och hållbara applikationer. Forskningen ska stärka företags industriella konkurrenskraft i en hållbar framtida bioekonomi.

Uppdrag

Förutom chefsuppdraget som prefekt så är jag projektledare för forsknings- och utvecklingsprojekt såsom företagsforskarskolan ProWood och LC-districts, där jag leder Linnéuniversitetets arbete. 

Mina forskargrupper och projekt

Jimmy Johansson forskar om produktionssystem inom träindustrin.

Publikationer

Artikel i tid­skrift (Referee­granskat)

Konferens­bidrag (Referee­granskat)

Kapitel i bok, del av antologi (Referee­granskat)

Artikel i tid­skrift (Övrigt veten­skapligt)

Konferens­bidrag (Övrigt veten­skapligt)

Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt veten­skapligt)

Rapport (Övrigt veten­skapligt)

Doktors­avhandling, samman­läggning (Övrigt veten­skapligt)

Licentiat­avhandling, samman­läggning (Övrigt veten­skapligt)

Artikel i tid­skrift (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))