Profilbild

Joachim Östlund

Universitetslektor
Institutionen för kulturvetenskaper Fakulteten för konst och humaniora
+46470708037
Spara kontaktuppgifter Ladda ner högupplöst bild

Jag disputerade i historia i Lund 2007 och är sedan 2015 docent i historia vid Lunds universitet. Jag har tidigare arbetat som lärare och forskare vid Lunds universitet och Göteborgs universitet. Min avhandling "Lyckolandet: Maktens legitimering från stormaktstiden till demokratins genombrott" behandlar frågor om nationell identitet utifrån ett långt perspektiv samt individens relation till statsmakten. Numera berör mina forskningsområden Sveriges kontakter med Osmanska riket från 1600-1850 och med fokus på diplomati, kulturmöten och slavhandel. 2014 slutförde jag ett projekt finansierat av Riksbankens jubileumsfond och publicerade boken "Saltets pris: svenska slavar i Nordafrika och handeln i Medelhavet 1650-1770". Inom ramen för ett projekt finansierat av Stiftelsen Marcus och Amalia Wallenbergs Minnesfond har jag utforskat de svenska konsulerna i Nordafrika, deras interaktion med lokala eliter och deras roll i koloniala processer under perioden 1770 till 1840. Utöver denna forskning har jag publicerat artiklar om reseskildringar och afrikaners liv i 1700-talets Sverige.

Undervisning

Jag undervisar i följande kurser:

  • Delkurs 1, Forntida och antika kulturer och samhällen, 7,5 hp, 1HIÄ04 och 1HI100 (Kalmar+Växjö)

  • Delkurs 2, 2HIÄ02 och 2HI33E (kandidatkurs)

  • Delkurs 3, Tidigmoderna tiden (Kalmar+ Växjö), 1HIÄ04 och 1HI100 

  • Delkurs 4, Handledning av uppsatser

Forskning

För närvarande arbetar jag med ett bokmanus med titeln "Öst möter Väst: Muslimska sändebud och kungliga tolkar i 1700-talets Skandinavien". Projektet behandlar muslimers interaktion med individer och samhällsfenomen i 1700-talets Skandinavien. Sedan 2017 deltar jag i projektet Beyond curiosity and wonder—understanding the Museum Stobaeanum. I projektet forskar jag om en svensk expedition till Egypten år 1736 i jakt på en mumie. Expeditionen lyckades, mumien transporterades till Sverige och hamnade slutligen i Stobaeus kuriosakabinett i Lund. Projektet syftar till att utforska mumiens väg till Lund samt vilka betydelser denna mänskliga kvarleva tillskrevs i olika sammanhang.

Uppdrag

Ledamot i Forskningskollegiet och medlem i programrådet för Svenska forskningsinstiutet i Istanbul

Medlem i styrelsen för Svenska Historiska Föreningen

Medlem i Svenska Militärhistoriska Kommissionen

Medlem i redaktionsrådet för tidskriften Transactions