Joachim Toft

Joachim Toft

Professor
Institutionen för matematik Fakulteten för teknik
Spara kontaktuppgifter Ladda ner bild

Undervisning

Jag undervisar olika kurser i matematik.

Under min tid vid olika universitet har jag undervisat och haft kursansvar i matematikkurser från grundläggande nivå till doktorandkurser. Jag har bl a undervisat grundläggande matematik, envariabelanalys, flervariabelanalys, grundläggande algebra, linjär algebra, vektoranalys, komplex analys, abstrakt algebra, matematisk statistik, transformteori, mått och integrationsteori, funktionalanalys, distributionsteori, tidsfrekvensanalys med mera.

Forskning

Mycket i min forskning kretsar kring teorin för pseudodifferentialoperatorer, och närbegränsade områden såsom Fourieranalys, tidsfrekvensanalys, harmonisk analys, grundläggande operatorteori, generaliserade funktioner (distributionsteori inklusive Gelfand-Shilovrum och Gevreyklasser) och mikrolokal analys. Teorin för pseudodifferentialoperatorer härrör dels från kvantfysik och dels från teorin för partiella differentialekvationer. Idag är pseudodifferentialoperatorer viktiga i en mängd områden, bl a tidsfrekvensanalys och sannolikhetsteori.

I min forskning är metoder och frågeställningar inom funktionalanalys, harmonisk analys, operatorteori mer förekommande jämfört med vad andra gör inom pseudodifferentialkalkylen. Jag är även intresserad av att kunna tillämpningar, speciellt olika typer av vågfenomen, t ex tolkningar inom fysik, ickestationära filter i signalanalys och geofysik.

Uppdrag

Medlem och styrelsemedlem av matematikorganisationen ISAAC (International Society of Analysis its Applications and Computations).

Redaktör för följande tidskrifter:

Journal of Pseudo-Differential Operators and Applications

Annals of Functional Analysis

Publikationer

Artikel i tid­skrift (Referee­granskat)

Konferens­bidrag (Referee­granskat)

Kapitel i bok, del av antologi (Referee­granskat)

Samlings­verk (redaktör­skap) (Referee­granskat)

Rapport (Övrigt veten­skapligt)

Proceedings (redaktörskap) (Övrigt veten­skapligt)

Manuskript (Övrigt veten­skapligt)

Rapport (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))