Profilbild

Joacim Hansson

Professor
Institutionen för kulturvetenskaper Fakulteten för konst och humaniora
+46470708971
Spara kontaktuppgifter Ladda ner högupplöst bild

Joacim Hansson är professor i biblioteks- och informationsvetenskap

Undervisning

Joacim Hansson undervisar på kandidatprogrammet i biblioteks- och informationsvetenskap samt på det kulturvetenskapliga masterprogrammet. På kandidatprogrammet ansvarar han för kurserna 2bo330: Aktuella forskningsproblem i biblioteks- och informationsvetenskap samt 2bo325: vetenskaplig kommunikation och bibliometri. På masternivån är han kursansvarig för kurserna individuella fördjupningsstudier i biblioteks- och informationsvetenskap samt för masteruppsatskursen.

Forskning

Joacim Hansson bedriver idag forskning i främst tre delområden inom biblioteks- och informationsvetenskap; (1) dokumentstudier, där hans arbete främst riktas mot hur dokument och dokumenttyper bidrar till att definiera  t.ex. organisationer och professioner. (2) vetenskaplig kommunikation och bibliometri, där hans primära intresse ligger på hur akademiska bibliotek påverkas av dagens förändringar i vetenskaplig kommunikation och universitetetens bruk av bibliometri samt (3) kunskapsorganisation, där hans intresse främst kretsar kring frågor om klassifikation, makt och ideologi.

Uppdrag

Joacim Hansson är medlem av Kungliga Bibliotekets forskarråd. Han är ledamot i Scientific Advisory Board för tidskriften New Library World.

Publikationer

Artikel i tid­skrift (Referee­granskat)

Konferens­bidrag (Referee­granskat)

Artikel, forskning­översikt (Referee­granskat)

Konferens­bidrag (Övrigt veten­skapligt)

Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt veten­skapligt)

Doktors­avhandling, mono­grafi (Övrigt veten­skapligt)

Licentiat­avhandling, monografi (Övrigt veten­skapligt)

Rapport (Övrigt veten­skapligt)

Övrigt (Övrigt veten­skapligt)

Artikel i tid­skrift (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))

Konferens­bidrag (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))

Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))