Joacim Hansson

Joacim Hansson

Professor
Institutionen för kulturvetenskaper Fakulteten för konst och humaniora
Spara kontaktuppgifter Ladda ner bild

Joacim Hansson är professor i biblioteks- och informationsvetenskap

Undervisning

Joacim Hansson undervisar på kandidatprogrammet i biblioteks- och informationsvetenskap samt på det kulturvetenskapliga masterprogrammet.

På kandidatnivån undervisar han främst på kurser om biblioteks- och informationsetik, forskningsmetodik samt programmets uppsatskurs.

På det kulturvetenskapliga masterprogrammet undervisar han på kursen teoretiska traditioner samt ansvarar för de ämnesspecifika kurserna inom biblioteks- och informationsvetenskap.

Forskning

Joacim Hansson bedriver idag forskning i främst tre delområden inom biblioteks- och informationsvetenskap;

- Kunskapsorganisation, främst med inriktning på klassifikationsforskning.

- Dokumentstudier, främst med inriktning på frågor om digital representation av dokument och artefakter inom kulturarvsområdet.

- Biblioteksforskning, främst med inriktning på olika bibliotekstypers bibliotekens institutionella identitet och samhällsfunktion.

Uppdrag

Joacim Hansson är ledamot i International Advisory Board för tidskrifterna Information and Learning Sciences och Journal of Librarianship and Information Science.

Publikationer

Artikel i tid­skrift (Referee­granskat)

Artikel i tid­skrift (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))

Artikel, forsknings­översikt (Referee­granskat)

Doktors­avhandling, mono­grafi (Övrigt veten­skapligt)

Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt veten­skapligt)

Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))

Konferens­bidrag (Referee­granskat)

Konferens­bidrag (Övrigt veten­skapligt)

Konferens­bidrag (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))

Licentiat­avhandling, monografi (Övrigt veten­skapligt)

Rapport (Övrigt veten­skapligt)

Samlings­verk (redaktör­skap) (Övrigt veten­skapligt)

Övrigt (Övrigt veten­skapligt)