Joacim Martinsson Rikner

Joacim Martinsson Rikner

Utvecklingsstrateg
Fakulteten för samhällsvetenskap
Spara kontaktuppgifter Ladda ner bild

Joacim Martinsson Rikner ingår i fakultetens ledningsgrupp och rapporterar direkt till dekan.

Uppdrag

Utvecklingsstrategen ansvarar för områdena hållbarhet, lika villkor, jämställdhet, internationalisering, data- och informationssäkerhet samt systematiskt arbetsmiljöarbete. Vidare kan uppdrag att leda specifika utvecklingsprojekt på andra områden komma läggas på utvecklingsstrategen.

Ett sådant aktuellt projekt är utvecklingen av den rättsvetenskapliga miljön i Kalmar.