Profilbild

Joacim Rosenlund

Universitetslektor
Institutionen för organisation och entreprenörskap Ekonomihögskolan
+46480497113
A2034, Hus Forma, Kalmar
Spara kontaktuppgifter Ladda ner högupplöst bild

Undervisning

På Ekonomihögskolan undervisar jag i metodologi, interaktiv forskning, entreprenörskap, hållbarhet och cirkulär ekonomi. Jag undervisar också på kurser i miljövetenskap.

Forskning

Min forskning sker oftast i samverkan mellan universitet, industri, civilsamhälle och offentlig sektor, den så kallade quadruple helix modellen. Här använder jag mig av interaktiv forskning för att tackla olika utmaningar relaterade till miljö och hållbarhet. Vidare är jag också intresserad av cirkulär ekonomi och ekoprenörskap. Pågående projekt:

  • CRKKL: Ett treårigt projekt där vi i samverkan arbetar för en cirkulär ekonomi i Kalmar och Kronobergs län. 
  • Algoland: Här studerar jag potentialen för en industriplattform samt affärsmodeller baserade på mikroalger som renar luft och vatten.
  • Matavfall – från ickefråga till fråga i fokus: I detta projekt undersöker vi hur och varför frågan om matavfall fått ökat fokus för butiker.

Publikationer

Artikel i tid­skrift (Referee­granskat)

Konferens­bidrag (Referee­granskat)

Konferens­bidrag (Övrigt veten­skapligt)

Rapport (Övrigt veten­skapligt)

Doktors­avhandling, samman­läggning (Övrigt veten­skapligt)

Licentiat­avhandling, samman­läggning (Övrigt veten­skapligt)

Övrigt (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))