Joacim Rosenlund

Joacim Rosenlund

Universitetslektor
Institutionen för biologi och miljö Fakulteten för hälso- och livsvetenskap
Spara kontaktuppgifter Ladda ner bild

Universitetslektor i miljövetenskap med inriktning cirkulär ekonomi

Undervisning

Inom miljövetenskap är jag kursansvarig för hållbar innovation och hållbar utveckling. På Ekonomihögskolan undervisar jag i entreprenörskap, hållbarhet och cirkulär ekonomi.

Forskning

Min forskning sker ofta samverkan med omgivande samhälle där jag tacklar utmaningar relaterade till cirkulär ekonomi. Nuvarande forskning handlar om återvinning, cirkulära energilösningar i lantbruket och potentialen för odlingar kring havsbaserad vindkraft. På korten nedan finns mina pågående projejkt.

Publikationer

Artikel i tid­skrift (Referee­granskat)

Konferens­bidrag (Referee­granskat)

Kapitel i bok, del av antologi (Referee­granskat)

Konferens­bidrag (Övrigt veten­skapligt)

Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt veten­skapligt)

Rapport (Övrigt veten­skapligt)

Doktors­avhandling, samman­läggning (Övrigt veten­skapligt)

Licentiat­avhandling, samman­läggning (Övrigt veten­skapligt)

Övrigt (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))