Profilbild

Joacim Rosenlund

Universitetslektor
Institutionen för organisation och entreprenörskap Ekonomihögskolan
+46480497113
Kalmar Nyckel
Spara kontaktuppgifter Ladda ner högupplöst bild

Undervisning

På ekonomihögskolan undervisar jag i metodologi, interaktiv forskning, entreprenörskap, hållbarhet och cirkulär ekonomi. Jag undervisar också på kurser i miljövetenskap.

Forskning

Mitt forskningsintresse berör forskningssamverkan på miljöområdet bl.a. enligt triple/quadruple helix modellen som innebär en samverkan mellan universitet, industri, civilsamhälle och offentlig sektor. För att studera detta använder jag interaktiv forskning. Jag är också intresserad av vad den tredje uppgiften innebär i praktiken för forskare.

Vidare är jag också intresserad av cirkulär ekonomi och ekoprenörskap. Pågående forskningsprojekt handlar om avfallssortering i trånga stadsdelar. Arbetar även i projektet Algoland där jag studerar potentialen för en industriplattform för mikroalger som renar luft och vatten.

Publikationer

Konferens­bidrag (Referee­granskat)

Doktors­avhandling, samman­läggning (Övrigt veten­skapligt)

Licentiat­avhandling, samman­läggning (Övrigt veten­skapligt)