Joacim Rosenlund

Joacim Rosenlund

Universitetslektor
Institutionen för biologi och miljö Fakulteten för hälso- och livsvetenskap
Hus Vita, Kalmar
Spara kontaktuppgifter Ladda ner bild

Universitetslektor i miljövetenskap med inriktning cirkulär ekonomi

Undervisning

Inom miljövetenskap är jag kursansvarig för hållbar innovation och hållbar utveckling. På Ekonomihögskolan undervisar jag i entreprenörskap, hållbarhet och cirkulär ekonomi.

Forskning

Min forskning sker ofta samverkan med omgivande samhälle där jag tacklar utmaningar relaterade till miljö och hållbarhet. Jag forskar bland annat på cirkulär ekonomi och ekoprenörskap. Pågående projekt:

Tidigare projekt:

  • CRKKL: Ett treårigt projekt där vi samverkade för en cirkulär ekonomi i Kalmar och Kronobergs län. Här studerade jag cirkulärt ekoprenörskap med fokus på affärsmodeller.
  • Algoland: Här studerade jag potentialen för en industriplattform baserade på mikroalger som renar luft och vatten.
  • Matavfall – från ickefråga till fråga i fokus: I detta projekt undersökte vi hur och varför frågan om matavfall fått ökat fokus för butiker.

 

Joacim talks about the circular economy

Publikationer

Artikel i tid­skrift (Referee­granskat)

Konferens­bidrag (Referee­granskat)

Kapitel i bok, del av antologi (Referee­granskat)

Konferens­bidrag (Övrigt veten­skapligt)

Rapport (Övrigt veten­skapligt)

Doktors­avhandling, samman­läggning (Övrigt veten­skapligt)

Licentiat­avhandling, samman­läggning (Övrigt veten­skapligt)

Övrigt (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))