Joacim Rosenlund

Joacim Rosenlund

Universitetslektor
Institutionen för biologi och miljö Fakulteten för hälso- och livsvetenskap
Hus Vita, Kalmar
Spara kontaktuppgifter Ladda ner bild

Universitetslektor i miljövetenskap med inriktning cirkulär ekonomi

Undervisning

Inom miljövetenskap är jag kursansvarig för hållbar innovation och hållbar utveckling. På Ekonomihögskolan undervisar jag i entreprenörskap, hållbarhet och cirkulär ekonomi.

Forskning

Min forskning sker ofta samverkan med omgivande samhälle där jag tacklar utmaningar relaterade till miljö och hållbarhet. Jag forskar bland annat på cirkulär ekonomi och ekoprenörskap. Pågående projekt:

Tidigare projekt:

 

Joacim talks about the circular economy
IVA

Publikationer

Artikel i tid­skrift (Referee­granskat)

Konferens­bidrag (Referee­granskat)

Konferens­bidrag (Övrigt veten­skapligt)

Rapport (Övrigt veten­skapligt)

Doktors­avhandling, samman­läggning (Övrigt veten­skapligt)

Licentiat­avhandling, samman­läggning (Övrigt veten­skapligt)

Övrigt (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))