Joacim Rosenlund

Joacim Rosenlund

Universitetslektor
Institutionen för organisation och entreprenörskap Ekonomihögskolan
+46480497113
A2034, Hus Forma, Kalmar
Spara kontaktuppgifter Ladda ner bild

Undervisning

På Ekonomihögskolan undervisar jag i entreprenörskap, projektledning, hållbarhet och cirkulär ekonomi. Jag undervisar också på kurser i miljövetenskap.

Forskning

Min forskning sker oftast i samverkan med omgivande samhälle där jag använder mig av interaktiv forskning för att tackla utmaningar relaterade till miljö och hållbarhet. Jag forskar bland annat på cirkulär ekonomi och ekoprenörskap. Pågående projekt:

  • Cirkulära ekoprenörer: Här studerar jag cirkulärt ekoprenörskap med fokus på affärsmodeller. Detta projekt finansieras av Familjen Knut och Ragnvi Jacobssons stiftelse.
  • CRKKL: Ett treårigt projekt där vi i samverkan arbetar för en cirkulär ekonomi i Kalmar och Kronobergs län. 

Tidigare projekt:

  • Algoland: Här studerade jag potentialen för en industriplattform samt affärsmodeller baserade på mikroalger som renar luft och vatten.
  • Matavfall – från ickefråga till fråga i fokus: I detta projekt undersökte vi hur och varför frågan om matavfall fått ökat fokus för butiker.

 

Joacim talks about the circular economy
IVA

Publikationer

Artikel i tid­skrift (Referee­granskat)

Konferens­bidrag (Referee­granskat)

Konferens­bidrag (Övrigt veten­skapligt)

Rapport (Övrigt veten­skapligt)

Doktors­avhandling, samman­läggning (Övrigt veten­skapligt)

Licentiat­avhandling, samman­läggning (Övrigt veten­skapligt)

Övrigt (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))