Övergripande ansvar för Linnéuniversitetets ekonomiprocesser när det gäller att samordna, utveckla och säkerställa gemensamma ekonomiadministrativa processer för bokslut, prognoser, budget, inköp/upphandling, resesamordning och betalningar.