Profilbild

Joakim Krantz

Universitetslektor
Institutionen för didaktik och lärares praktik Fakulteten för samhällsvetenskap
+46470708454
+46725941364
Spara kontaktuppgifter Ladda ner högupplöst bild
Mina forskningsintressen handlar om villkor och förutsättningar för professionalisering, styrning och meningsskapande i pedagogisk praktik. Jag är engagerad i ett projekt som handlar om dokumentstyrningens påverkan på autonomi, kunskapsbas och normsystem bland professionella. Projektet är tvärvetenskapligt och inbegriper fler professioner. Inom ramen för samverkan är jag intresserad av samverkansforskning och frågor som handlar om organisation och ledarskap. Jag är också involverad i att göra kulturanalyser i skol- och utbildningsverksamheter. Jag undervisar på lärarprogrammet, speciallärar- och specialpedagogprogrammet samt rektorsprogrammet. Mina arbetsuppgifter består också av utvecklingsarbete inom lärarutbildning.

Publikationer

Artikel i tid­skrift (Referee­granskat)

Bok (Övrigt veten­skapligt)

Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt veten­skapligt)

Doktors­avhandling, mono­grafi (Övrigt veten­skapligt)

Rapport (Övrigt veten­skapligt)

Samlings­verk (redaktör­skap) (Övrigt veten­skapligt)