Jag blev legitimerad Arbetsterapeut 2015 vid Jönköpings universitet. 2017 tog jag min magisterexamen i Arbetsterapi, med inriktning aktivitet och hälsa med ett gerontologiskt perspektiv. Jag har arbetat kliniskt främst inom det geriatriska vårdområdet men även inom psykiatrin samt som forskningskoordinator för RiksSår.

Jag arbetar som Arbetsterapeut på rehabenheten i Region Blekinge, men är för nuvarande inte klinisk aktiv. Mitt regionala uppdrag är just nu att samverka fram en ny regional forskningpolicy, samt att utbilda blivande ST- läkare i evidence based medicine (EBM).

Min forskarutbildning bedrivs vid Linnéuniversitetet.

 

Forskning

Mitt doktorandprojekt heter ”Stillasittande beteende hos äldre personer och stödjande metoder för att bryta stillasittande för hållbart åldrande” och handlar om att förstå äldres rörelsemönster för kunna skapa hållbara interventioner, vilka syftar till främjandet av fysik aktivitet i dagliga livet

Handledare

Cecilia Fagerström, Sofia Backåberg, Patrick Bergman & Terese Lindberg.

Tidsplan

2019-2024

Ämne

Vårdvetenskap (Institutionen för hälso- och vårdvetenskap, Fakulteten för hälso- och vårdvetenskap)

Projektbeskrivning

Åldrande har en betydande inverkan på hälsan, vilket understryker vikten av att bibehålla fysisk funktion och minska ohälsosamt stillasittande bland äldre (65+) i dagliga livet. En stillasittande livsstil har konsekvenser för hälsa och välbefinnande och för hälsosamt åldrande rekommenderas att bryta långvarigt sittande; men det finns ett kunskapsglapp när det gäller stillasittande beteende bland äldre. För att förstå hur man kan minska långvarigt sittande eller öka fysisk aktivitet, ämnar avhandlingen att undersöka faktorer relaterade till aktiviteter i det dagliga livet, observerade dagliga rörelsemönster, ett liv i rörelse, innebörden av stillasittande samt dess påverkan på hälsa.

Läs mer om min forskning

Forskare diskuterade åldrande på svensk-italiensk konferens