Joakim Strindberg

Joakim Strindberg

Universitetslektor
Institutionen för didaktik och lärares praktik Fakulteten för samhällsvetenskap
Spara kontaktuppgifter Ladda ner bild

Joakim har magisterexamen i pedagogik samt sociologi från Linköpings universitet. Mellan år 2015 och 2021 har Joakim varit anställd som doktorand i pedagogik vid avdelningen för pedagogik och didaktik, Linköpings universitet. I november 2021 disputerade Joakim med en avhandling om skolmobbning. Sedan oktober 2021 arbetar Strindberg vid avdelningen för didaktik och lärares praktik, Linnéuniversitetet. 

Undervisning

Joakim har mellan år 2015 och 2021 undervisat i en rad olika kurser på såväl grundläggande som avancerad nivå inom ramen för lärarutbildningen vid Linköpings universitet. Vid Linnéuniversitetet undervisar Joakim inom lärarutbildningen och då främst inom grundutbildningen, med inriktning grundlärare fritidshem, grundlärare 1–6, förskollärarprogrammet, samt olika fristående kurser. Joakim handleder också studenter på grundläggande och avancerad nivå.

Forskning

Joakim har ett brett forskningsintresse för frågor som rör skola och samhälle, sociala relationer, sociala normer, identitetsskapande, lärares arbete, samt skolmobbning och dess sociala processer. I avhandlingen – “Why Do We Even Bully?”: Exploring the Social Processes of Bullying in Two Swedish Elementary Schools – undersöks och fördjupas förståelsen för elevers erfarenheter av skolmobbning samt deras reflektioner om varför mobbning uppkommer och upprätthålls i skolan, trots att elever förstår att mobbning är fel. Avhandlingens resultat understryker särskilt betydelsen av att förstå mobbning som ett socialt sammanflätat fenomen och som del av en social ekologi där inte bara samhälleliga normer präglar elevers uppfattningar om hur elever ”bör” vara som tjej eller kille i skolan, utan där också skolans sociala kontext är betydelsefull för vad som värderas eller stöts undan socialt.

För kort sammanfattning av mitt forskningsfokus och betydelsefulla resultat, se https://www.skolverket.se/skolutveckling/forskning-och-utvarderingar/artiklar-om-forskning/mobbning-maste-ses-i-sitt-sociala-sammanhang

Se en textfilm om Joakims forskning

Publikationer

Publikationer i urval

Artikel i tid­skrift (Referee­granskat)

Doktors­avhandling, samman­läggning (Övrigt veten­skapligt)

Artikel i tid­skrift (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))