Joan Gikonyo

Joan Gikonyo

Forskningsamanuens
Institutionen för byggteknik Fakulteten för teknik
Spara kontaktuppgifter Ladda ner bild

Jag är doktorand vid institutionen för byggteknik vid Linnéuniversitetet. Tidigare har jag arbetat som designingenjör. Mina projekt omfattade konstruktion av betongfundament, stål- och betongramstrukturer. I min forskning fokuserar jag på modellering av icke-linjärt beteende hos förband i konstruktioner av korslimmat trä. Jag arbetar också som lärarassistent vid institutionen.

Forskning

Mitt doktorandprojekt fokuserar på design, simulering och dimensionering av förband med mekaniska fästelement i konstruktioner av korslimmat trä (KL-trä; CLT). Målet är att utveckla numeriska och analytiska verktyg för konstruktion av förband. Forskningen inkluderar också analys av nya typer av anslutningar i CLT.

Jag tillämpar olika typer av numeriska metoder, t ex balk på fundament-modellering med plasticitet i materialets beteende hos stål och virke. De modeller som skapas validerar jag med hjälp av experimentell data från litteratur och egna experiment. Forskningsresultat från anslutningar med enkla fästelement är integrerade i modeller med flera fästelement för anslutningar med stålelement. Slutligen undersöker jag påverkan av det icke-linjära beteendet hos förband på det övergripande beteendet och stabiliteten hos konstruktioner av KL-trä.

Den sista avhandlingen syftar till att förbättra förståelsen för, designen av och relevansen för förband i KL-träkonstruktioner. Denna forskning ingår i ett större projekt som undersöker råvaruförsörjningen för KL-trä, tillståndsövervakning av konstruktioner i KL-trä och deras koldioxidavtryck, vilket gör det möjligt för forskningsresultaten att ses i ett större perspektiv med avseende på träkonstruktioner.

Undervisning

Jag är engagerad i handledning av kandidatuppsatser och hjälper även till med handledning av stål- och träkurser som institutionen ger.

Publikationer

Artikel i tid­skrift (Referee­granskat)