Joana Vicente

Joana Vicente

Universitetsadjunkt
Institutionen för hälso- och vårdvetenskap Fakulteten för hälso- och livsvetenskap
2244, "Hus K, Växjö", Växjö
Spara kontaktuppgifter Ladda ner bild

Jag är universitetsadjunkt vid institutionen för hälso- och vårdvetenskap, där jag undervisar inom olika kurser som ingår i Sjuksköterskeprogrammet och internationella fristående kurser.

Jag är Leg. Tandläkare och har arbetat klinisk inom allmäntandvård under flera år i Sverige. Jag är också Leg. Sjuksköterska, har en Masterexamen inom Hälsoinformatik och en Magisterexam i arbete och hälsa, inriktning Företagssköterska. Jag har arbetat som Medical Informatics Specialist på ett e-hälsoföretag, som utvecklar och levererar vårdsystem och andra IT-stöd till sjukvården, under flera år. 

Jag disputerade i Hälsovetenskap i Januari 2023, med opponentskap av Professor Henk Nies.

Min handledarteam bestod av Elizabeth Hanson, Professor och Huvudhandledare, Lennart Magnusson, Docent och bihandledare, Pauline Johansson, Universitetslektor, Prefekt och bihandledare samt Kevin McKee, Professor vid Dalarna Universitet och bihandledare.

Min avhandling undersöker hur anhörigskapet påverkar Yrkesverksamma anhöriga (YVA) , det vill säga de som kombinerar förvärvsarbete med att ge anhörigomsorg.

Mitt avhandlingsarbete var del av två större projekt; Sustainable Care: Connecting People and Systems , vid The University of Sheffield och ett Skandia finansierat forskningsprojekt av Nationellt kompetenscentrum anhöriga- Nka (Swedish Family Care Competence Centre). Sustainable Care: Connecting People and Systems projektet leds av Sue Yeandle, Professor vid The University of Sheffield i samarbete med 7 olika internationella universitet, bland annat, Linnéuniversitet och Elizabeth Hanson, Professor, samt Lennart Magnusson, Docent. Skandias finansierade forskningsprojekt handlade om att ta fram evidensbaserat underlag för att utveckla kostnadseffektiva interventioner som stödjer hälsa, välbefinnande, yrkesarbete och social delaktighet.

Föreläsning om anhörigskap, arbete och genusskillnader finns här https://urplay.se/program/229093-ur-samtiden-forskning-fran-linneuniversitetet-anhorigskap-arbete-och-genusskillnader 

Publikationer

Artikel i tid­skrift (Referee­granskat)

Artikel, forsknings­översikt (Referee­granskat)

Konferens­bidrag (Referee­granskat)