• Civilingeniör i teknisk fysik från LTH
  • Utvecklingsingeniör på Volvo CE i Braås
  • Industridoktorand på Linnéuniversitetet inom DIA programet
  • Intresserad av ämnen relaterade till digital tvilling

    Kontakt: joel.cramsky.2@volvo.com

Publikationer

Konferens­bidrag (Referee­granskat)