Johan Beck-Friis

Lärare, adjungerad
Institutionen för biologi och miljö Fakulteten för hälso- och livsvetenskap
Spara kontaktuppgifter

Examen

Veterinärexamen december 1986 (Sveriges Lantbruksuniversitet, Uppsala).

Anställningar

- Klinikveterinär vid djursjukhusen i Örebro och Helsingborg under perioder om 1-2 månader 1985-1988.

- Tjänst som laboratorieveterinär vid vaccinenheten, SVA (Statens Veterinärmedicinska Anstalt), 1987-1990.

- Biträdande informationschef, SVA, 1990.

- Redaktör för Svensk Veterinärtidning och informationsansvarig vid Sveriges Veterinärförbund 1991.

- Chefredaktör och ansvarig utgivare för Svensk Veterinärtidning 1992.

- Fortbildningsledare vid SLU kontakt, Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU), 1999-2000.

- Informationschef och djurskyddsansvarig vid Sveriges Veterinärförbund 2000-2018.

- Generalsekreterare för Svenska Djurskyddsföreningen 2018-2021.

- Internationell veterinärexpert (deltid) hos Djurskyddet Sverige 2021-

- Lärare i djurskydd vid Linnéuniversitetet (deltid) 2021-

 

Övrigt

- Expert i den statliga Djurtransportutredningen (SOU 2003:6) 2001-2003.

- Ledamot i den statliga kommittén om inrättande av en ny djurskyddsmyndighet, Jo 2003:03, 2003-2004.

- Expert i den statliga utredningen om en ny djurskyddslag, Jo 2009:02, 2009-2011.

- Ordförande i Sveriges Veterinärförbunds djurskyddskommitté 2003-2007.

- Ordinarie ledamot i Djurskyddsmyndighetens djurskyddsråd, 2004-2007.

- Ordinarie ledamot i Jordbruksverkets djurskyddsråd, 2010 - 2014.

- Ledamot i Svenskt Sigills kriterieråd 2003 – 2012, ledamot i Svenskt Sigills standardråd 2012 - 2020.

- Ledamot i Kravs arbetsgrupp för nya djurregler 2013-2015.

- Ledamot i arbetsgrupperna för djurtransporter resp slaktrutiner, Eurogroup for Animals, Bryssel, 2019-.

- Ledamot i Jordbruksverkets Nationella kommitté för skydd av djur som används för vetenskapliga ändamål 2021-2023.

- Djurskyddsexpert i Marie-Claire Cronstedts stipendiestiftelse 2016-

Undervisning

Olika kurser och program om djurskydd.

Publikationer

Artikel i tid­skrift (Referee­granskat)