Johan Höglund

Johan Höglund

Professor
Institutionen för språk Fakulteten för konst och humaniora
+46480447371
+46730360959
Spara kontaktuppgifter Ladda ner bild

Johan Höglund är professor i engelsk litteratur vid Institutionen för språk och forskningsledare för ett av Linneuniversitetets spetsforskningscentra Linnaeus University Centre for Concurrences in Colonial and Postcolonial Studies. Han handleder två postdoktorsprojekt anslutna till hans egen forskning: "Food and migration in Contemporary European Cinema" och "Materialising Violence: Speculative Fiction and New Cultures of Resistance from sub-Saharan Africa", båda med generös finansiering från Crafoordska stiftelsen.

Hans forskning inriktar sig på förhållandet mellan imperier och populärkultur. Han har publicerat ett antal böcker och artiklar i detta ämne och även givit populärvetenskapliga föreläsningar på Bokmässan i Göteborg och i andra forum. Han undervisar i engelsk och amerikansk litteratur, nordamerikastudier, kulturstudier och presentationsteknik. Han handleder uppsatser på alla nivåer samt doktorsavhandlingar. Johan har intervjuats ett flertal gånger av svensk och internationell media och välkomnar förfrågningar från media om sin egen forskning och om LNUC Concurrences verksamhet.

Undervisning

Johan Höglund undervisar i engelskspråkig litteratur från Storbritannien, USA, Kanada, Indien, Afrika och Karibien. Han har också avancerade kurser i kulturstudier och handleder uppsatser på alla nivåer. Han är handledare åt ett avhandlingsprojekt om Japansk imperialism och fungerar som examinator till doktorsavhandlingar skrivna vid Linnéuniversitetet och vid universitet utanför Sveriges gränser.

Forskning

Johan Höglunds forskning inriktar sig på förhållandet mellan populärkultur och olika imperier. Han har särskilt undersökt hur USAs växande imperium har förhandlats i litteratur, film och dataspel. Han har publicerat ett stort antal internationella, vetenskapliga texter om detta ämne och är författare till monografin The American Imperial Gothic: Popular Culture, Empire, Violence (Ashgate, 2014) och redaktör och medförfattare till B-Movie Gothic: International Perspectives (tillsammans med Justin Edwards, University of Edinburgh Press, 2017), Animal Horror Cinema: Genre, History and Criticism (tillsammans Katarina Gregersdotter and Nicklas Hållén, Palgrave Macmillan, 2015), och Transnational and Postcolonial Vampires (tillsammans med Tabish Khair, Palgrave Macmillan, 2012). Han har också publicerat i tidskrifter som Edda, Game Studies, English Literature in Transition, Continuum, och The European Journal of American Studies.

Uppdrag

Johan Höglund är forskningsledare för ett av Linneuniversitetets sex spetsforskningscentra Linnaeus University Centre for Concurrences in Colonial and Postcolonial Studies. Detta centrum omfattar 20 forskare vid Linnéuniversitetet, 2 postdoc-forskare, ett antal gästforskare och ett omfattande internationellt nätverk. LNUC Concurrences studerar kulturmöten i historien, i dagens interkulturella samhälle och i kulturen. Johan är också suppleant i styrelsen till Advanced Cultural Institute of Sweden (ACSIS) med placering vid Lindköpings universitet.

Publikationer

Artikel i tid­skrift (Referee­granskat)

Konferens­bidrag (Referee­granskat)

Kapitel i bok, del av antologi (Referee­granskat)

Samlings­verk (redaktör­skap) (Referee­granskat)

Konferens­bidrag (Övrigt veten­skapligt)

Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt veten­skapligt)

Doktors­avhandling, mono­grafi (Övrigt veten­skapligt)

Artikel, recension (Övrigt veten­skapligt)