Johan Israelsson

Johan Israelsson

Lärare, adjungerad
Institutionen för hälso- och vårdvetenskap Fakulteten för hälso- och livsvetenskap
Spara kontaktuppgifter Ladda ner bild

Jag är i grunden sjuksköterska med min bakgrund inom framförallt hjärtsjukvården, men arbetar numera framförallt som HLR-samordnare på Länssjukhuset i Kalmar, Landstingets kliniska träningscenter och på Linnéuniversitetet. Jag är även medicine doktor i omvårdnad. 

Undervisning

På Linnéuniversitetet utbildar jag framförallt sjuksköterskestudenter och är klinisk adjunkt för sjuksköterskestudenter i VFU samt handleder/bedömer uppsatser på kandidatnivå.

Forskning

Jag disputerade vid Linköpings Universitet 2020. Min forskning handar om hjärtstopp i allmänhet, men framförallt om hälsa och livskvalitet hos personer som överlevt hjärtstopp. Jag är en av grundarna till forskargruppen iCARE (The innovative Cardiac Arrest REsearch group). Mer information finns på https://lnu.se/forskning/sok-forskning/the-innovative-cardiac-arrest-research-group-icare/

Min avhandling heter "Health-related quality of life after cardiac arrest" och går att ladda ner via: http://liu.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A1393574&dswid=-2004

Uppdrag

Jag är sedan flera år medlem i Svenska rådet för HLR, där jag är aktiv som regionansvarig för sydöstra Sverige samt som ordförande HLR-rådets arbetsgrupp för vård efter hjärtstopp. Denna arbetsgrupp skriver bland annat nationella riktlinjer för vård efter hjärtstopp. I Svenska HLR-registret är jag medlem i styrgruppen och i arbetsgruppen för PROM (patient-reported outcome measures). Jag är även aktiv i forskarnätverket CESAR.

Mer info om HLR-rådets arbetsgrupp för vård efter hjärtstopp finns på: https://www.hlr.nu/vard-efter-hjartstopp/

Publikationer

Artikel i tid­skrift (Referee­granskat)

Artikel i tid­skrift (Övrigt veten­skapligt)

Konferens­bidrag (Referee­granskat)

Konferens­bidrag (Övrigt veten­skapligt)