Johan Israelsson

Johan Israelsson

Lärare, adjungerad
Institutionen för hälso- och vårdvetenskap Fakulteten för hälso- och livsvetenskap
Spara kontaktuppgifter Ladda ner bild

Jag är i grunden sjuksköterska (examen 1994) med min bakgrund inom framförallt hjärtsjukvården, men arbetar numera som HLR-samordnare på Länssjukhuset i Kalmar och på Landstingets kliniska träningscenter. Jag har en fil magister i omvårdnad.

Undervisning

På Linnéuniversitetet, där jag är adjungerad sedan många år, utbildar jag framförallt sjuksköterskestudenter och sjöbefälsstudenter i akutsjukvård, Klinisk adjunkt för sjuksköterskestudenter i VFU och handleder uppsatser på kandidatnivå.

Forskning

Sedan 2013 går jag forskarutbildning vid Linköpings Universitet. Min forskning handar framförallt om hälsorelaterad livskvalitet hos personer som överlevt hjärtstopp utifrån ett könsperspektiv. Min disputation är planerad till våren 2020. Jag är även medlem i och en av grundarna till forskargruppen iCARE (The innovative Cardiac Arrest REsearch group).

Uppdrag

Jag är sedan flera år medlem i Svenska rådet för HLR, där jag är aktiv som regionansvarig för sydöstra Sverige samt som ordförande HLR-rådets arbetsgrupp för vård efter hjärtstopp. Denna arbetsgrupp skriver bland annat nationella riktlinjer för vård efter hjärtstopp. I Svenska HLR-registret är jag medlem i styrgruppen och i arbetsgruppen för PROM (patient-reported outcome measures). Jag är även aktiv i forskarnätverket CESAR.

Publikationer

Artikel i tid­skrift (Referee­granskat)

Konferens­bidrag (Referee­granskat)

Artikel i tid­skrift (Övrigt veten­skapligt)

Konferens­bidrag (Övrigt veten­skapligt)