Johan Israelsson

Johan Israelsson

Lärare, adjungerad
Institutionen för hälso- och vårdvetenskap Fakulteten för hälso- och livsvetenskap
Spara kontaktuppgifter Ladda ner bild

Jag är i grunden sjuksköterska med min bakgrund inom framförallt hjärtsjukvården, men arbetar numera som HLR-samordnare på Länssjukhuset i Kalmar, Landstingets kliniska träningscenter och på Linnéuniversitetet. Jag är även medicine doktor i omvårdnad.

Undervisning

På Linnéuniversitetet utbildar jag framförallt sjuksköterskestudenter och sjöbefälsstudenter i akutsjukvård. Jag är klinisk adjunkt för sjuksköterskestudenter i VFU och handleder/bedömer uppsatser på kandidatnivå.

Forskning

Jag disputerade vid Linköpings Universitet 2020. Min forskning handar framförallt om hälsorelaterad livskvalitet hos personer som överlevt hjärtstopp. Jag är även medlem i och en av grundarna till forskargruppen iCARE (The innovative Cardiac Arrest REsearch group).

Uppdrag

Jag är sedan flera år medlem i Svenska rådet för HLR, där jag är aktiv som regionansvarig för sydöstra Sverige samt som ordförande HLR-rådets arbetsgrupp för vård efter hjärtstopp. Denna arbetsgrupp skriver bland annat nationella riktlinjer för vård efter hjärtstopp. I Svenska HLR-registret är jag medlem i styrgruppen och i arbetsgruppen för PROM (patient-reported outcome measures). Jag är även aktiv i forskarnätverket CESAR.

Publikationer

Artikel i tid­skrift (Referee­granskat)

Konferens­bidrag (Referee­granskat)

Artikel i tid­skrift (Övrigt veten­skapligt)

Konferens­bidrag (Övrigt veten­skapligt)