Johan Leitet

Johan Leitet

Universitetsadjunkt
Institutionen för datavetenskap och medieteknik Fakulteten för teknik
Spara kontaktuppgifter Ladda ner bild

Jag är förnärvarande tjänstledig från min tjänst på universitetet.

Jag har arbetat som lärare på universitetet sedan 2002. Jag har tidigare arbetat med programmering av nätverkskomponenter inom industrin och med nätverkslösningar för intelligenta hem men undervisar nu främst i klientsidetekniker för webben och då främst JavaScript och relaterade klientsidetekniker.

Undervisning

Jag är programansvarig för utbildningen Webbprogrammerare som är en tvåårig utbildning på campus i Kalmar och på distans. Utbildningen är en av de populäraste IT-utbildningarna i Sverige. Vi arbetar mycket med öppna resurser på och kring utbildningen vilket gör att det går att följa hela utbildningen inkluderat liveströmmade föreläsningar etc. via utbildningens webbplats.

På programmet jobbar vi i lärarlag och mitt fokus är de delar som rör klientsideprogrammering och programmering i JavaScript, på server så väl som på klienten.

Uppdrag

  • Programansvarig för Webbprogrammerarprogrammet, Utveckling och drift av mjukvarusystem samt Påbyggnadsutbildningen i Datavetenskap.

Publikationer

Konferens­bidrag (Referee­granskat)