Johan Lindeberg

Johan Lindeberg

Universitetslektor
Institutionen för skog och träteknik Fakulteten för teknik
Spara kontaktuppgifter Ladda ner bild

Hej! Jag är främst lärar i kurser om skogsbrukande och dess koppling till virkesegenskaper. Utöver detta är jag även programansvarig för skogskandidatprogrammet. I min forskning så intresserar jag mig framför allt för hur skogsskötsel och olika miljöfaktorer påverkar virkesegenskaper på årsrings- och fibernivå.

Publikationer

Artikel i tid­skrift (Referee­granskat)

Konferens­bidrag (Referee­granskat)

Doktors­avhandling, samman­läggning (Övrigt veten­skapligt)