Johan Lindeberg

Johan Lindeberg

Universitetslektor
Institutionen för skog och träteknik Fakulteten för teknik
Spara kontaktuppgifter Ladda ner bild
Hej! Jag är lärare på kurserna i Hållbart familjeskogsbruk och då främst som kursansvarig för grundkursen i Hållbart familjeskogsbruk på halvfart samt för kursen i Skogsproduktion. I min forskning så intresserar jag mig framför allt för hur skogsskötsel och olika miljöfaktorer påverkar virkesegenskaper på årsrings- och fibernivå.

Publikationer

Artikel i tid­skrift (Referee­granskat)

Konferens­bidrag (Referee­granskat)

Doktors­avhandling, samman­läggning (Övrigt veten­skapligt)