Johan Malmqvist

Johan Malmqvist

Professor
Institutionen för pedagogik och lärande Fakulteten för samhällsvetenskap
Spara kontaktuppgifter Ladda ner bild

Johan leder tillsammans med Disa Bergnehr forskningsmiljön Research in Inclusion, Democracy and Equity (RIDE). Johans forskning är specialpedagogiskt orienterad med särskilt fokus på inkludering och likvärdighet. I synnerhet är det centrala intresset att utveckla kunskap om pedagogiska verksamheters kapacitet att möta elevers olika förutsättningar och behov.

Publikationer

Artikel i tid­skrift (Referee­granskat)

Konferens­bidrag (Referee­granskat)

Rapport (Referee­granskat)

Artikel i tid­skrift (Övrigt veten­skapligt)

Konferens­bidrag (Övrigt veten­skapligt)

Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt veten­skapligt)

Doktors­avhandling, mono­grafi (Övrigt veten­skapligt)

Rapport (Övrigt veten­skapligt)

Konferens­bidrag (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))

Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))