Johan Rosquist

Johan Rosquist

Universitetslektor, kriminologi
Institutionen för kriminologi och polisiärt arbete Fakulteten för samhällsvetenskap
Spara kontaktuppgifter Ladda ner bild

Allmänna forskningsintressen: Rättssociologi främst inriktad på myndighetsutövning. Hedersproblematik för polis, domstol och socialtjänst. Metod- och teoriutveckling främst inom dokument- och diskursanalys.

Vinnare av Sveriges Sociologförbunds pris 2022 för bästa avhandling publicerad under 2020-21.

Undervisning

Kriminologisk grundkurs och fortsättningskurs med fokus på metod

Undervisning på polisprogrammet, främst kursen Självständigt arbete

Uppdragsutbildning för Polismyndigheten: Demokrati- och hatbrott respektive Förebyggande arbete mot våldsbejakande extremism.

Handledning av studentuppsatser

Forskning

Under 2022-23 bedriver jag forskning om hur socialtjänst och förvaltningsrätt utreder hedersproblematik. Projektet finansieras av Forte.

2014-2020 genomgick jag forskarutbildning vid Göteborgs universitet, Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap. Avhandlingen handlade om utredningar av hedersrelaterat våld i Sverige på ett flertal nivåer: nationell policynivå, domstols- och och förundersökningsprotokoll samt muntliga förhandlingar i domstol.

Under 2020-21 utförde jag som externuppdrag för Borås stad en utvärdering av Chansen, ett samverkansprojekt med mål att personer med brottsbelastning och pågående drogmissbruk ska lämna den kriminella banan. Projektet är i huvudsak en arbetslivsorienterad ansats där projektdeltagarna genom utbildning, nätverksbyggande och annat stöd söker, får och behåller ett arbete på den privata arbetsmarknaden. Utvärderingen finansierades av Brottsförebyggande rådet och utmynnade i en presentation vid Råd för framtiden 2022 samt följande rapport: 

Rosquist, Johan (2021).Utvärdering av Chansen, ett brottsförebyggande samverkansprojekt mellan Borås stad, Kriminalvården och Arbetsförmedlingen. I samarbete med Brottsförebyggande rådet. (bra.se) Slutrapport.

 

Uppdrag

Medverkar i Linnéuniversitetets forskningsmiljö Centrum för polisforskning och utveckling (CPU)

Utbildningsuppdrag för Domstolsverket sedan 2018.

Publikationer

Artikel i tid­skrift (Referee­granskat)

Doktors­avhandling, mono­grafi (Övrigt veten­skapligt)