Johan Vaide

Johan Vaide

Universitetslektor
Institutionen för samhällsstudier Fakulteten för samhällsvetenskap
Spara kontaktuppgifter Ladda ner bild

Fil. dr. Johan Vaide forskar om hur det urbana vardagslivet i Kina påverkas av ett explosionsartat digitalt lager. Han fokuserar framförallt hur människor använder sig av olika plattformar i vardagslivet i städer som Shanghai och hur denna användning är relaterad till staden på olika sätt.

Johan har programansvaret för det internationella samhällsvetarprogrammet och undervisar i flertalet kurser i sociologi vid Institutionen för samhällsstudier.

Han disputerade i sociologi med den rumssociologiska och postkolonialt inriktade avhandlingen Contact Space: Shanghai. The Chinese Dream and the Production of a New Society vid Lunds universitet 2015. I stort fokuserade Johan Kinas öppnande gentemot omvärlden i politisk retorik, Shanghai rumsliga implementering av öppnandets politik och unga kinesers erfarenheter av densamma i staden. 

Publikationer

Artikel i tid­skrift (Referee­granskat)