Johan Vaide

Johan Vaide

Universitetslektor
Institutionen för samhällsstudier Fakulteten för samhällsvetenskap
+46470708440
Spara kontaktuppgifter Ladda ner bild

Fil. dr. Johan Vaide undervisar i flertalet kurser vid Institutionen för samhällsstudier, däribland i genusvetenskap, socialpsykologi, arbetsliv och organisation samt världsekonomins förändringar. Han disputerade i sociologi med den rumssociologiska och postkolonialt inriktade avhandlingen Contact Space: Shanghai. The Chinese Dream and the Production of a New Society vid Lunds universitet 2015. I stort behandlar Johan Kinas öppnande gentemot omvärlden i politisk retorik, Shanghai rumsliga implementering av öppnandets politik och unga kinesers erfarenheter av densamma i staden.