Johan Vessby

Johan Vessby

Universitetslektor
Institutionen för byggteknik Fakulteten för teknik
Spara kontaktuppgifter Ladda ner bild

Som lektor vid institutionen för Byggteknik vid Linnéuniversitetet delar jag min tid mellan undervisning, forskning och administrativa uppgifter. I den undervisande rollen är jag ansvarig för magisterprogrammet i Byggteknik, ett program där studenter från många olika länder i världen möts och utvecklas. Som forskare ägnar jag mig åt frågor som handlar om utformningen av framtidens höga trähus. Huvudsakligen sker detta genom laborativa experiment och genom beräkningar med hjälp av finita element metoden. Min doktorsavhandling behandlade stabilisering av högre trähus. Utöver dessa uppgifter är jag också projektledare för programmet Expertkompetens för hållbart träbyggande. Syftet med projektet är att utveckla ett kurspaket på avancerad nivå tillsammans med och för näringslivet. Kurserna kommer att behandla ämnet hållbart träbyggande och vara anpassade så att studenterna kan jobba parallellt med studierna.

Publikationer

Artikel i tid­skrift (Referee­granskat)

Konferens­bidrag (Referee­granskat)

Konferens­bidrag (Övrigt veten­skapligt)

Doktors­avhandling, samman­läggning (Övrigt veten­skapligt)

Licentiat­avhandling, samman­läggning (Övrigt veten­skapligt)

Artikel i tid­skrift (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))