Johanna Jormfeldt

Johanna Jormfeldt

Universitetslektor, prefekt
Institutionen för statsvetenskap Fakulteten för samhällsvetenskap
Spara kontaktuppgifter Ladda ner bild

Undervisning

Jag ansvarar för och undervisar i ämnet samhällskunskap för lärarstudenter på ämneslärarprogrammet. 

Forskning

Skoldemokrati är mitt primära forskningsområde. Jag är också intresserad av miljöpolitik. 

Uppdrag

Jag är prefekt på Institutionen för statsvetenskap och studierektor i statsvetenskap. 

Publikationer

Artikel i tid­skrift (Referee­granskat)

Doktors­avhandling, mono­grafi (Övrigt veten­skapligt)

Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt veten­skapligt)

Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))