Johanna Jormfeldt

Johanna Jormfeldt

Universitetslektor, prefekt
Institutionen för statsvetenskap Fakulteten för samhällsvetenskap
Spara kontaktuppgifter Ladda ner bild

Undervisning

Jag ansvarar för och undervisar i ämnet samhällskunskap för lärarstudenter på ämneslärarprogrammet. 

Forskning

Skoldemokrati är mitt primära forskningsområde. Jag är också intresserad av miljöpolitik, politisk representation och politiskt deltagande. 

Uppdrag

Jag är prefekt på Institutionen för statsvetenskap och studierektor i statsvetenskap. 

Publikationer

Artikel i tid­skrift (Referee­granskat)

Artikel i tid­skrift (Övrigt veten­skapligt)

Doktors­avhandling, mono­grafi (Övrigt veten­skapligt)

Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt veten­skapligt)

Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))