Jag är ekonom för IT-avdelningen och avdelningen för externa relationer och är även projektekonom för ett antal projekt på ER. Jag ansvarar för att rapportera in månadsboksluten för LNU i statsredovisningssystemet Hermes och gör motpartsavstämning mot alla andra myndigheter vid varje årsbokslut.

Fr o m 2020 är jag även ekonom för våra tre Holdingbolag, Linnaeus University Development AB, Linnaeus Venture AB och Linnaeus Competence AB.