Johanna Rosenqvist

Universitetslektor
Institutionen för musik och bild Fakulteten för konst och humaniora
Spara kontaktuppgifter

Docent, Fil dr, universitetslektor i konst- och bildvetenskap 

Undervisning

Jag undervisar på alla nivåer i våra kurser om konst, bild, arkitektur och design samt handleder självständiga studentarbeten. Mina specialområden är genus, hemslöjd, konsthantverk, arkitektur, design och konstpedagogik.

Forskning

Jag bedriver forskning på framförallt tre olika områden: konstpedagogik, konsthantverk/design och kulturarv. Samtliga undersöks med ett kritiskt genusperspektiv. Forskningen har bland annat resulterat i antologin Konsthantverk i Sverige, del 1 (2015) en antologi om Crafting Critical Heritage (2016) samt ett kapitel i en lärobok om Performativitet: Teoretiska tillämpningar i konstvetenskap (2017). Under 2014–2015 var jag projektansvarig för den Vinnovafinansierad förstudien ”Skava mot normen” som designades för en normkritisk utprövning av framtidens boendeformer. På området konstpedagogik har jag funnit ett sammanhang inom projektet ”Impact of aestethic activities on life quality, mental speed and neuroconnectivity in Parkinson patients” inom ramen för Cultural Science Research Team (CSRT) tillsammans med Max Liljefors och Åsa Alftberg och Ellen Sunesson (fram till 2015). I projektet undersöks konstvisningar för personer med demens vid en rad konstinstitutioner som ingår i Alzheimerfondens nationella projekt ”Möten med minnen”. Syftet är att bidra till metodutveckling för konstpedagogiska verksamheter och i förlängningen möta de samhälleliga utmaningar som utgörs av en åldrande befolkning och en förväntad ökning av demens. Detta har resulterat i en rad kapitel och konferenspapers. På kulturarvsområdet har jag tillsammans med Anneli Palmsköld skrivit en artikel om svensk hemslöjd betitlad ”Handicrafting Gender: Craft, Performativity and Cultural Heritage” i en antologi om Gender and Heritage (red. Wera Grahn och Ross Wilson, utg. Routledge 2018).

 

Uppdrag

Redaktionen för Konsthistorisk tidskrift, http://www.konsthistoriska.org/taylor-francis/

Gästprofessor Konsthantverkets teori och historia, Konstfack, Stockholm

Publikationer

Publikationer i urval

Artikel i tid­skrift (Referee­granskat)

Konferens­bidrag (Referee­granskat)

Kapitel i bok, del av antologi (Referee­granskat)

Samlings­verk (redaktör­skap) (Referee­granskat)

Proceedings (redaktörskap) (Referee­granskat)

Artikel i tid­skrift (Övrigt veten­skapligt)

Konferens­bidrag (Övrigt veten­skapligt)

Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt veten­skapligt)

Samlings­verk (redaktör­skap) (Övrigt veten­skapligt)

Artikel, recension (Övrigt veten­skapligt)

Manuskript (Övrigt veten­skapligt)

Artikel i tid­skrift (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))

Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))

Rapport (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))

Övrigt (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))