Johanna Salomonsson

Johanna Salomonsson

Universitetslektor
Institutionen för svenska språket Fakulteten för konst och humaniora
Spara kontaktuppgifter Ladda ner bild

Studierektor för svenska som andraspråk

Kontakt via mejl i första hand. 

Undervisning

Svenska som andraspråk
Andraspråksundervisning och andraspråksinlärning
Funktionell grammatik för andraspråksundervisning
Betyg och bedömning
Uppsatshandledning

Forskning

I min forskning intresserar jag mig för flerspråkighetsdiskurser och hur språk förstås som koncept utifrån olika aktörer som lärare, arbetsgivare, elever och studenter men också hur språk hanteras som begrepp i politiska beslut och utredningar. Jag är också intresserad av systemisk-funktionell lingvistik och hur den teorin kan tillämpas på textanalys i olika sammanhang. Ett tredje forskningsintresse rör muntlig interaktion mellan andraspråkstalare, och hur en uppgift står i relation till det som elever producerar i samtal. 

Uppdrag

Studierektor i svenska som andraspråk

Publikationer

Konferens­bidrag (Referee­granskat)

Kapitel i bok, del av antologi (Referee­granskat)

Konferens­bidrag (Övrigt veten­skapligt)

Bok (Övrigt veten­skapligt)

Doktors­avhandling, mono­grafi (Övrigt veten­skapligt)