Johanna Salomonsson

Johanna Salomonsson

Universitetslektor
Institutionen för svenska språket Fakulteten för konst och humaniora
Spara kontaktuppgifter Ladda ner bild

Studierektor för svenska som andraspråk

Telefontider: Tisdagar och torsdagar 9.00-11.30 

Övrig tid hänvisas till mejl. 

Undervisning

Svenska som andraspråk
Andraspråksundervisning och andraspråksinlärning
Grammatik ur ett andraspråksperspektiv
Betyg och bedömning
Uppsatshandledning

Forskning

I min forskning intresserar jag mig i första hand för samtalsanalys och interaktionsforskning. Jag disputerade i ämnet tyska vid Stockholms universitet på en avhandling om hur fraser med former av verbet missverstehen används för att klara upp meningsskiljaktigheter som i första hand ligger på ett interpersonellt plan.

Efter min disputation har jag forskat på hur inlärare av tyska samtalar på Adobe Connect. Jag tittar på ämnesbyten, hur de utför korrekturer, hur de använder sig av narrativer i sina samtal samt hur de positionerar sig som experter gentemot den andra studenten. 

Inom forskarnätverket Plattform Migration vid LNU forskar jag på hur metaforen Språket är nyckeln till integration tar sig till uttryck i integrationsdiskursen. Det leder också till att jag intresserar mig för hur vi tar tillvara särskilt illitterata nyanländas kunskaper i samband med etablering i Sverige

Publikationer

Konferens­bidrag (Referee­granskat)

Kapitel i bok, del av antologi (Referee­granskat)

Konferens­bidrag (Övrigt veten­skapligt)

Doktors­avhandling, mono­grafi (Övrigt veten­skapligt)