Profilbild

Johanna Salomonsson

Universitetslektor
Institutionen för svenska språket Fakulteten för konst och humaniora
+46470767430
Spara kontaktuppgifter Ladda ner högupplöst bild

Studierektor för svenska som andraspråk

Undervisning

Svenska som andraspråk
Andraspråksundervisning och andraspråksinlärning
Betyg och bedömning
Tvåspråkighet
Uppsatshandledning

Forskning

I min forskning intresserar jag mig i första hand för samtalsanalys och interaktionsforskning. Jag disputerade i ämnet tyska vid Stockholms universitet på en avhandling om hur fraser med former av verbet missverstehen används för att klara upp meningsskiljaktigheter som i första hand ligger på ett interpersonellt plan.

Efter min disputation har jag forskat på hur inlärare av tyska samtalar på Adobe Connect. Jag tittar på ämnesbyten, hur de utför korrekturer, hur de använder sig av narrativer i sina samtal samt hur de positionerar sig som experter gentemot den andra studenten. 

Jag håller även på att starta upp ett projekt kring hur nyanlända som bjuds in till ridskoleverksamhet använder sina svenskkunskaper i verksamheten. 

Andra forskningsområden är ämnesspråk i svenska som andraspråk samt muntlig språkproduktion i klassrumsundervisning. 

Publikationer

Artikel i tid­skrift (Referee­granskat)

Konferens­bidrag (Referee­granskat)

Kapitel i bok, del av antologi (Referee­granskat)

Konferens­bidrag (Övrigt veten­skapligt)

Doktors­avhandling, mono­grafi (Övrigt veten­skapligt)