Profilbild

Johannes Ljungberg

Universitetslektor
Institutionen för kulturvetenskaper Fakulteten för konst och humaniora
Spara kontaktuppgifter Ladda ner högupplöst bild

Undervisning

Jag undervisar på följande kurser inom historieämnet: 

- Den tidigmoderna världen 1500–1800, första terminens historiestudier

- Metodkurser, andra och tredje terminen

- Uppsatshandledning, andra och tredje terminen

- "History and Religion in Sweden", for English speaking students on various levels

Forskning

I min forskning intresserar jag mig för skärningspunkter mellan politik, religion och kultur i Europa under perioden 1650–1900. Empiriskt fokuserar jag framför allt på svenskt material, men i ett europeiskt sammanhang genom forskningsläge och institutionella samarbeten vid universitet och forskningsinstitut i framför allt Tyskland och Danmark.

Jag värdesätter långa tidsperspektiv och arbetar gärna med historiska synteser. Genom min forskning och undervisning vill jag bidra till ökad förståelse för både historisk förändring och slitstarka mänskliga dilemman som vi delar med tidigare generationer.

Teman som jag återkommer till i min forskning är dilemman kring tolerans och intolerans i olika tider, konflikter kring privatliv genom mänsklighetens historia samt den nordiska fredens betydelse för Europa och världen under 1700-talet.