Johannes Widegren

Johannes Widegren

Doktorand
Institutionen för kulturvetenskaper Fakulteten för konst och humaniora
Spara kontaktuppgifter Ladda ner bild

Johannes Widegren är doktorand i data- och informationsvetenskap vid Institutionen för kulturvetenskaper. Han tog sin kandidatexamen och masterexamen i engelska med språkvetenskaplig inriktning vid Linnéuniversitetet.

Han skriver sin avhandling inom projektet "Artificial Intelligence as a risk and opportunity for the authenticity of archives", ett samarbete mellan Linnéuniversitetet och Uppsala universitet finansierat av Wallenbergstiftelsernas forskningsprogram WASP-HS som är ett initiativ för forskning om AI och autonoma system inom humaniora och samhällsvetenskap.

Avhandlingen undersöker möjligheterna att på ett etiskt hållbart sätt använda AI-teknologier för att berika metadata för arkiv med samisk ankytning, för att därigenom skapa bättre tillgång och sökmöjligheter. Det bredare syftet är att besvara frågan om, och i så fall hur, AI kan medverka till att framtidssäkra det samiska kulturarvet.